Oe ist - Actieplan geestelijke gezondheid

Speerpunt 14

De Westhoek heeft een trieste record. Nergens vind je meer zelfdodingen dan in onze streek. Dit cijfer is nog maar het topje van de ijsberg. Veel mensen voelen zich eenzaam, zitten in de knoop met zichzelf of worstelen met een depressie. Poperinge heeft hier terecht veel aandacht voor. Zo investeerden we in een eerstelijnspsycholoog. Samen wil straks werk maken van een heus actieplan geestelijke gezondheid, zodat mensen die het mentaal moeilijk hebben alle steun en hulp krijgen die ze nodig hebben.

Geestelijke gezondheid is de motor van elk mensenleven. Maar studies en cijfers tonen aan dat die motor steeds vaker hapert, met een lagere levenskwaliteit als gevolg. Psychische kwetsbaarheid wordt  hét gezondheidsthema van de komende jaren. Er is dus heel wat werk aan de winkel . Willen we er iets aan doen, dan is een integrale aanpak cruciaal. De sleutel tot meer geestelijke gezondheid zit immers  in elk beleidsdomein, in elk segment van de samenleving: volksgezondheid, welzijn, onderwijs, sport, economie, wonen, werk, cultuur, justitie, gelijke kansen...

Iedereen voelt zich al eens minder in zijn vel, maakt een mindere periode door, wordt geconfronteerd met een probleem, enz. Toch is het niet evident om aan te geven dat het minder gaat. Heel wat mensen gaan gebukt onder het taboe van perfectie, absoluut geluk, ...

Oe ist? Goed!

De vraag wordt zo vaak gesteld .. Ook het antwoord is standaard…

 Vreemd toch standaard "goed", als we weten dat:

  • 1 vrouw op 9 borstkanker krijgt voor ze 75 jaar wordt.
  • Eén op vier Vlamingen in de loop van zijn of haar leven te kampen heeft met ernstige psychische problemen.
  • Er in Vlaanderen gemiddeld 3 zelfdodingen zijn per dag.
  • In Vlaanderen gemiddeld één leerling op vijf (20%) last heeft van pesterijen.
  • 21% van de inwoners van het Vlaamse Gewest niet tevreden is over zijn gezondheid (2008)
  • 10% van onze jongeren een angststoornis heeft
  • .…

Het zelfdodingscijfer ligt in West-Vlaanderen liggen hoger dan in de andere Vlaamse provincies. Uit cijfers blijkt dat in 2014 245 West-Vlamingen op deze manier uit het leven stapten, omgerekend betekent dat 5 zelfdodingen per week. Onderzoek van de KU Leuven toont aan dat West-Vlamingen niet vaker zelfmoordgedachten hebben, maar wel dat ze een lagere intentie hebben om hulp te zoeken voor psychische en emotionele problemen.

Al voorgaande en meer, treffen niet enkel de persoon zelf. Ook het gezin, de vrienden, collega's ervaren gevolgen. Dit op professioneel, sociaal, familiaal of maatschappelijk vlak . Het is dan ook belangrijk dat ook deze mensen ondersteund worden.

We willen de Poperingnaars aanzetten om op een betere manier te praten met en te luisteren naar elkaar. Voor de vele mensen die niet goed in hun vel zitten, is praten immers de eerste grote stap. Want een gesprek is een begin, maar wie echt diep zit, is op professionele hulp aangewezen. De inwoners mogen geen drempel ondervinden naar de eerstelijnspsycholoog ook niet op financiële vlak. Dit met bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen.

Samen Veerkrachtig op 10 oktober

Op 10 oktober is het de werelddag geestelijke gezondheid .Samen Veerkrachtig” is dit jaar het thema . En dat is geen toeval, want veerkracht is precies datgene wat je nodig hebt om na een mentale tik een frisse start te nemen. Op je eentje is dat niet zo makkelijk. “Samen Veerkrachtig” dus, dat is elkaar helpen, een bemoedigend schouderklopje geven. Kortom: zorg dragen voor elkaar. Het is dan ook belangrijk dat we ook als gemeente deze boodschap eens per jaar eens extra in de verf te zetten.

De zorg voor elkaars welzijn/gezondheid is een zaak van iedereen

Waar je ook mee zit, praat erover! Oe ist?
Waar iemand ook mee zit, luister! Oe ist?

Lokale gezondheid overleggen, De centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG's), de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), Tele-onthaal, Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Zorg, en de netwerken vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

© Jurgen Vanlerberghe| Cooked & Spiced by LMD | Cooked & Spiced by LMD