OPEN DAT IERE
qsdfdsqf

De lijsttrekkers en hun stem

In dit fotoalbum geven we de antwoorden weer van de Poperingse lijsttrekkers die deelnemen aan deze bevraging.

Lijsttrekker Jurgen Vanlerberghe geeft ook wat persoonlijke duiding bij zijn antwoorden. To the point, en soms met een stekelig randje. Zo kennen we hem natuurlijk.

Ga zeker in discussie als je het met iets niet eens bent. Ben je het wel eens, dan waarderen we het ten zeerste als je dit ook laat blijken.

25 stellingen, 25 duidingen

Ga met de muis over het beeld en de duiding verschijnt.
 • De ring doortrekken.

  We slaagden er tegen alle verwachtingen in om het stuk tussen de Westvleterseweg en de Krombeekseweg te realiseren en blijven ijveren voor de volledige doortrekking. Zo kunnen we nog meer doorgaand verkeer weren uit het centrum.

  Hier is weinig discussie over zo te zien.

 • Meer sociale woningen of niet?

  Armoede is een wreed beest, waar steeds meer Poperingenaars het gevecht mee moeten aangaan. 

  Het is algemeen geweten dat een sociale woning kunnen huren zowat de beste bescherming biedt. Voor de vele honderden gezinnen die op wachtlijsten staan, willen wij iets doen.

  Onze doelstelling is 150 nieuwe sociale huurwooneenheden in de komende zes jaar. 

  Opmerkelijk dat niet iedereen deze mening deelt, maar dat ze integendeel fors uiteen lopen.

 • Zone 30 uitbreiden in Poperinge

  Als je mensen vraagt wat hen het meest ergert, regent het klachten over snelheidsduivels. Zeker in de woonwijken willen wij zone 30 invoeren én afdwingen met infrastructuur en politiecontroles.

  Ook hier schrik ik wel van sommige antwoorden. En opnieuw voor elk wat wils.

 • Een burgemeester mag alleen contact hebben met zakenmensen als hij dat ook officieel meldt.

  Een gematigd antwoord.

  We moeten een burgemeester niet zodanig aan banden leggen dat hij amper nog een voet kan verzetten. Maar er moeten wel duidelijke regels zijn inzake transparantie.

  Zouden sommigen vinden dat er geen transparantie nodig? Of dat echt alles moet genoteerd worden?

 • Grote baanwinkels weren ten voordele van de winkels in het centrum.


  Prioriteit is toch wel de handel in het centrum beschermen. Er zijn echt wel grote ketens die onze zelfstandige winkeliers in de stad ferm pijn kunnen doen. Ik denk dat we dit niet nodig hebben.

  Niet iedereen is duidelijk mijn mening toegedaan. Niet akkoord lees ik hier als: we moeten grote baanwinkels geen strobreed in de weg leggen...

  Hier meer gematigheid in de antwoorden van de opponenten, met 1 uitschieter.

 • De pakkans voor snelheidsovertredingen in Poperinge sterk verhogen.

  Zoals eerder aangehaald klagen heel veel bewoners over overdreven snelheid in de woonstraten.

  Ik denk dat je enkel door de pakkans stevig te verhogen hier iets kunt aan doen.

  Zou 'de pakkans niet verhogen' dan betekenen dat snelheidsduivels hun gang mogen gaan?
  Of dat er geen probleem is? 

  En zouden sommige anderen in elke straat een flitspaal willen plaatsen?

 • Meer camera's in het centrum om de veiligheid te verhogen.

  De bestaande camera's hebben hun nut bewezen. Als blijkt dat er nog bij moeten geplaatst worden, dan kan dat voor mij zeker. Een extra mobiele camera lijkt me ook wel handig in de strijd tegen sluikstorten.

 • Moslims die weigeren aan de bevoegde schepen een hand te geven, niet laten trouwen.

  Deze vraag kon wellicht niet ontbreken...

  Ik ben heel hard voorstander van de scheiding tussen kerk en staat. Maar er staat nergens geschreven dat je de schepen een hand moet geven om te mogen trouwen.

  Ik heb zelf een vijftal huwelijken voltrokken. Ik denk dat ik van niemand een hand gekregen heb. Wel een paar keer een koppel piepers ;-)

 • Aparte zwemuren voor allochtone vrouwen in het zwembad moeten kunnen.

  Hier ben ik gematigd niet akkoord omdat ik geen voorstander ben van gereserveerde uren voor om het even wie.

  We streven een maximale openstelling van ons zwembad na voor het brede publiek. Enkel op maandagavond maken we een uitzondering voor de zwemclub.

  Dit betekent dat we de bestaande aparte zwemuren voor gepensioneerden ook hebben afgeschaft. Zelfs zonder dat daar massaal volksprotest tegen was gerezen.

 • Auto's uit het centrum of autovriendelijker?

  Ik denk niet dat we veel meer moeten investeren in een autovriendelijk gemeente. Poperinge is vlot toegankelijk.

  Het is niet omdat er drie wagens traag achter elkaar rijden door de Ieperstraat, dat je kunt spreken van een file.

  Wie eens een echte file wil zien hoeft trouwens maar eens naar Ieper te gaan en tijdens de spits van de Leet naar het station te rijden...

  Inzake het comfort voor fietsers kunnen we wel nog stappen vooruit zetten. Dit lijkt me prioritair.

 • Wijkbegrotingen invoeren waarbij de inwoners zelf rechtstreeks bepalen waarvoor het geld wordt gebruikt.

  Hier ben ik voorstander van, al denk ik wel dat het altijd nodig zal blijven om dergelijke participatieprocessen goed te laten begeleiden door medewerkers van het stadsbestuur.

  Raar dat er collega's zijn die de Poperingenaars blijkbaar ook niet al te ver vertrouwen...

 • Minder uitgeven en de gemeentebelastingen laten dalen.

  De grondlasten daalden twee jaar na elkaar.

  Als we een ambitieus beleid willen blijven voeren is er vrees ik weinig ruimte voor verdere verlaging.

  Niet in het minst omdat de rekening van een aantal Brusselse beslissingen wordt doorgeschoven naar de steden en gemeenten. De kosten van de federale tax-shift zullen de komende jaren toch wel wegen op onze inkomsten.

 • Betonstop of veel extra woningen

  Uiteraard moeten we iedereen die hier wil wonen de kans geven om een dak boven het hoofd te vinden. 

  Maar we gaan dat toch anders moeten doen dan in het verleden. Compacter, hoger...

  Zeer opmerkelijk dat sommige partijen die moord en brand schreeuwen als er plannen zijn om in Reningelst een weide te verkavelen, het hier niet mee eens zijn... 

  Dan is de collega van Groen tenminste consequent. Maar ook wel zeer rabiaat...

 • De gemeente levert te weinig inspanningen in onze gemeente voor properheid en netheid

  Hier ben ik het absoluut niet mee eens.

  Nooit eerder investeerden we zoveel in een propere stad én deelgemeenten. Want ook daar komt de kuismachine langs.

  Lang vervlogen is de tijd dat de stadsarbeiders op zondagochtend het centrum niet mochten opruimen omdat dat te duur was.

 • Meer investeren in politie op straat in Poperinge

  Voldoende politie is noodzakelijk. Ik vind wel dat we het moeten kunnen doen met de agenten die er zijn.

  We betalen nu al meer dan 1,5 miljoen euro per jaar aan de politiezone. Veel meer moet dat volgens mij niet worden.

  Ik merk dat er collega's zijn die een meerkost geen probleem vinden. Toevallig ook zij die minder willen uitgeven en de belastingen willen doen dalen...

 • De lokale politie transmigranten actief laten opsporen en oppakken.

  Dit is een goed voorbeeld van Brussels facturen die doorgeschoven worden. Het is de federale politie die met geld van Brussel verantwoordelijk is om op te treden. Als elk het zijne doet, dan komen we er wel.

 • Bedrijventerreinen of groen?

  Misschien wel een beetje een valse keuze, want je kunt natuurlijk perfect de twee.

  Ik kies toch voor groen omdat de uitdagingen hier volgens mij groter zijn.

 • Meer fietsstraten invoeren, waar fietsers de absolute voorrang krijgen

  Ook hier veel eensgezindheid. Al snap ik niet goed hoe je tezelfdertijd voor fietstraten kunt zijn, maar de pakkans voor snelheidsduivels niet wil verhogen en vooral wil investeren in infrastructuur voor auto's. Het kan natuurlijk ook aan mij liggen...

  Zelf ben ik wel voorstander. Ik vind dat wel niet onmiddellijk een prioriteit. Er zijn denk ik andere zaken belangrijker. Goede fietsenstallingen bijvoorbeeld. Of de heraanleg van de oude spoorwegbedding tussen de Professor Dewulfstraat en het station. Of een fietspad naar Westouter en Vlamertinge.

Doe mee Geef een volmacht
© Jurgen Vanlerberghe| Cooked & Spiced by LMD | Cooked & Spiced by LMD