Stad Poperinge zet in op energieke dorpen

In samenwerking met de provincie wensen de gemeenten Veurne, Diksmuide en Poperinge een vervolgtraject op te starten. Op 1 april 2016 werd in het kader van het Europees programma voor plattelandsontwikkeling het Leaderdossier ‘Energieke Westhoek’ ingediend. Dit project is specifiek gericht naar de dorpen en heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. De gemeenteraad van 30 mei 2016 keurde de samenwerkingsovereenkomst met de stad Veurne voor de uitvoering van het leaderproject goed.

 

“Met dit project zullen we 2 sporen bewandelen, namelijk energieke OCMW’s en energieke dorpen. We willen de OCMW’s beter wapenen om energiearmoede bij kwetsbare doelgroepen aan te pakken en anderzijds de inwoners van dorpen minder afhankelijk maken van energie. We stellen immers vast dat de Westhoek op een aantal facetten van energiearmoede hoger blijft scoren dan het Westvlaams of Vlaams gemiddelde. Armoede op het platteland is immers veel meer verspreid, waardoor het minder zichtbaar en dus moeilijker aan te pakken is.” Aldus Jurgen Vanlerberghe, schepen voor huisvesting van de stad Poperinge.

 

Samenlevingsopbouw zal ondersteuningspakketten uitwerken zodat OCMW’s beter gewapend zijn om kwetsbare doelgroepen te begeleiden en energieproblemen aan te pakken. Het huren van energiezuinige huishoudtoestellen is hiervan een voorbeeld. 1/3 van de mensen in energiearmoede gebruikt immers oude energieverslindende toestellen maar heeft de middelen niet om een energiezuinig toestel aan te kopen.

 

De pijler ‘Energieke dorpen’ wil de energiepositie van de dorpen versterken. Om die ambitie waar te maken moet de energievraag van de woningen omlaag en dient er te worden overgeschakeld op hernieuwbare energie. “Samen met de dorpsbewoners wensen we zoveel mogelijk lokale actoren en verenigingen te mobiliseren om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. Energiebesparing, energie-investeringen en eigen duurzame energieproductie staan hierbij centraal. Het werken rond gedragsverandering kan reeds leiden tot een structurele energiebesparing bij de dorpsbewoners van gemiddeld 10%. Door middel van bijvoorbeeld energiemonitoring, energie- of thermografische scans van woningen en renovatiebegeleiding kunnen we de bewoners bewust maken van hun energieverbruik en de mogelijkheden om te besparen” gaat Jurgen Vanlerberghe verder.  

 

Om de doelstellingen van dit project te realiseren is een breeds netwerk van partners met verschillende expertise noodzakelijk. Vzw Basbouwen, vzw impact en samenlevingsopbouw zullen zich hiervoor engageren. Deze experten zullen worden ingezet in de dorpsgemeenschap om samen met burgers initiatieven uit te werken op maat van hun dorp. We mikken hierbij op een groot draagvlak in het dorp zodat het project op langere termijn goede resultaten oplevert.

 

Meer info:

 

  • Jurgen Vanlerberghe - schepen voor huisvesting Stad Poperinge

Tel.: 0475 611 388

 

  • Günther Goudeseune – coördinator Habito Woonwinkel

    Tel.: 057 34 66 03

Energie, Dorpen, huisvesting, armoede

  • Hits: 798
Doe mee Geef een volmacht
© Jurgen Vanlerberghe| Cooked & Spiced by LMD | Cooked & Spiced by LMD