hops.jpg

Actieplan voor Poperingse hopsector

Sinds jaar en dag is de hopsector hèt uithangbord bij uitstek voor Poperinge.  Na de eeuwwisseling kende de sector echter moeilijke tijden.  In 2003 was er onder impuls van huidig schepen Jurgen Vanlerberghe een eerste heropleving door de contacten met Biodynamics.  De firma uit Oostende hielp de hopboeren door een aantal moeilijke jaren met hun medicijn Menohop. Dankzij deze samenwerking kwam er een kwaliteitshandboek, wat essentieel was om het vertrouwen bij een aantal afnemers te herstellen.

Ook de voorbije jaren werd er niet stilgezeten. De stad ontwikkelde het logo 'Belgian Hops' en in De Proefbrouwerij‎ verrichte Dirk Naudts baanbrekend wetenschappelijk onderzoek, ondermeer met zijn project rond single hopping.

Vandaag wil Stad Poperinge ism vzw Hop en vzw Imagro de hopsector een permanente boost geven.  Subsidies van het Europees programma voor plattelandsontwikkeling moeten dit helpen ondersteunen.

Met een heus actieplan wil men het imago van de Poperinse hop bij de brouwers toe nog verbeteren.

Het huidige hopareaal van ongeveer 150 hectare groeit met 10 hectare.  Het Europees steunproject zorgt er o.m. voor dat een nieuwe medewerker kan aangeworven worden die zich halftijds op het actieplan toelegt en anderzijds als deskundige landbouw zal dienst doen.  De hoop is dan ook dan het areaal in de komende jaren verder uitbreiding zal vinden.

Het actieplan is ook voor de toeristische en de horecasector een opsteker.  Samen met het oorlogstoerisme is de hop een uitnemende troef voor Poperinge op toeristisch vlak.  En als hoofdstad van het goede leven lokken we jaarlijks massa’s toeristen die onze streekgerechten op basis van hop willen proeven.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Tags: Hopmuseum Hop .

  • Hits: 766