Agenda gemeenteraad 26 februari 2018

Naar goede gewoonte is er op de laatste maandag van de maand gemeenteraad.
Het openbare gedeelte, dus de agendapunten die de 'persoonlijke levenssfeer' niet raken, is toegankelijk voor iedereen, en dit vanaf 20u in de Raadszaal in het Stadhuis. Iedereen uiteraard welkom!

Hieronder een overzicht en een (heel korte) uitleg van de agendapunten die deze maand behandeld worden:

1. Organogram Stad en OCMW. Samensmelten van de persooneelsdiensten van het Stad en het OCMW.
2. Dienstverlenende Vereniging Westhoek. Aanduiden van vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur voor deze vereniging die de Westhoek-gemeenten toelaat om samen te werken en te ondersteunen.
3.Verkaveling Molenstraat. Stemming over het wegentracé en de rioleringswerken.
4 en 5. Voetgangersbrug en wandelpad langs Hipshoekbeek. Het pad en de brug zorgen voor een voetgangersverbinding tussen de Veurnestraat en de Gasthuisparking. 
6. Straatnaamgeving verkaveling Duinkerkestraat. Een voorstel om een nieuwe verkaveling ter hoogte van 'de Battard' de Obergrenzebachstraat te noemen, ter ere van de verbroedering tussen de brandweerkorpsen van Poperinge en Obergrenzenbach.
7. Aankoop van een vrachtwagen met kraan en containersysteem. Deze zal gebruikt worden door de uitvoerende Technische Dienst. 
8. Toetreding tot Statiegeldalliantie. Voorstel om toe te treden tot Statiegeldalliantie en zo druk te zetten op de Vlaamse Overheid om eindelijk statiegeld in te voeren op plastic flessen en blikjes en zo zwerfvuilt aan te pakken.
9. Herziening Ruimtelijk Structuurplan. Enkele wijzigingen werden aangebracht en het ontwerp zal nu worden opgestuurd naar de Vlaamse Regering en de deputatie van Provincie West-Vlaanderen.
10. Belasting op de winkelvloeroppervlakte. Het Schepencollege stelt voor om deze belasting af te schaffen.
11. Charter #BibvoorIedereen. Een oproep aan alle teokomstige stadsbesturen om te blijven investeren in openbare bibliotheken.
12. Inhoudelijke en financiële evalutatie Bier-en Hoppefeesten. Niet alleen positieve en verbeterpunten van editie 2017, maar ook aanbevelingen voor editie 2020 staan in deze doorgedreven evalutie.
13. Vragen en antwoorden.
14. Mededelingen.

Mocht je over één van de punten vragen hebben, aarzel niet om onze raadsleden of bestuursleden aan te spreken!

 

 

Verkaveling, Stadontwikkeling, OCMW, Hop, Bier, Gemeenteraad, Belastingen

  • Hits: 397
Doe mee Geef een volmacht
© Jurgen Vanlerberghe| Cooked & Spiced by LMD | Cooked & Spiced by LMD