Skip to main content

Als we zelf vooruitgaan, willen we liefst van al doorgaan met CD&V

Gepost op
| Nieuws
Webmaster

Zes jaar geleden dreigde de grootse partij in Poperinge zomaar in de coalitie terecht te komen toen open-VLD een alternatieve meerderheid wou opzetten met Samen, N-VA en Groen!. Samen wou toen niet meestappen in dat verhaal en zette de bestaande coalitie verder. Lijsttrekker Jurgen Vanlerberghe legt in een gesprek met onze webmaster uit waarom hij zes jaar later nog niet van mening veranderd is.

Zes jaar geleden dreigde de grootse partij in Poperinge zomaar in de coalitie terecht te komen toen open-VLD een alternatieve meerderheid wou opzetten met Samen, N-VA en Groen!. Samen wou toen niet meestappen in dat verhaal en zette de bestaande coalitie verder. Lijsttrekker Jurgen Vanlerberghe legt in een gesprek met onze webmaster uit waarom hij zes jaar later nog niet van mening veranderd is.

Je steekt niet onder stoelen of banken dat je verder wil met de bestaande coalitie? Zit daar na 12 jaar nog geen sleet op.

Jurgen: “Ik wil in eerste instantie een goed resultaat halen met Samen zodat als we straks opnieuw mogen we besturen, we voldoende mensen kunnen afvaardigen naar het schepencollege. Het is nu eerst aan de kiezer om de machtsverhoudingen vast te leggen. Daarna zien we wel. Maar inderdaad, ik zou er alvast niets op tegen hebben om verder te besturen met CD&V. Ook na 12 jaar is de samenwerking nog optimaal. Er zit dus zeker en vast geen sleet op. Al vind ik wel dat Samen straks in de meerderheid meer gewicht in de schaal zou moeten kunnen leggen We hebben nu 3 van de 14 zitjes in de meerderheid. 5 verkozenen lijkt me wenselijk.”

Dus nog altijd weinig animo voor een grote coalitiewissel en een nieuwe burgemeester? Betekent dit dat je een voorakkoord op zak hebt?

Jurgen: “Nogmaals, het is aan de kiezer om te oordelen welke richting het uit moet met Poperinge. Maar ik ben inderdaad zeer tevreden dat ik 6 jaar niet ben ingegaan op de lokroep van open-VLD, N-VA en Groen! om in een anti-CD&V verhaal te stappen. Ik baseer me daarvoor trouwens op inhoudelijke argumenten. Om een stad te besturen is volgens mij een stevige dosis visie en durf nodig. Twee zaken die ik bij onze oppositie ook de voorbije zes jaar amper bespeurd heb. En ik ben heus niet de enige. Ik sprak onlangs nog met enkele bekende Poperingse ondernemers die me toevertrouwden zwaar ontgoocheld te zijn over het schrijnend tekort aan visie bij de oppositie, om nog te zwijgen over de afbraakpolitiek waarmee ze het laken proberen naar zich toe te trekken. Inspelen op negatieve emoties kan electoraal misschien wel lonend zijn, maar wat levert het op de lange termijn op? Volgens mij enkel stilstand. Om die analyse te maken heb ik geen voorakkoord nodig. En om niet het verwijt te krijgen dat ik de vraag ontwijk kan ik met de hand op hart zeggen dat er geen voorakkoord is. Ik heb samen met onze fractieleidster met meerdere partijen verkennende gesprekken gevoerd, maar we gaan wel degelijk met de handen vrij naar 14 oktober.”

Jullie krijgen al eens het verwijt dat jullie te ambitieus zijn, dat het hier toch maar Poperinge is? Waar moet het volgens Samen heen met Poperinge?

Jurgen: “Poperinge heeft alle kansen om uit te groeien tot een toonaangevende stad in de Westhoek, met goede voorzieningen en een super omgeving om in te wonen en te werken. Dat vraagt bijkomende investeringen, maar ook moedige keuzes om een aantal platgetreden paden te verlaten. Dat stad kan bijvoorbeeld best nog een stuk groener worden. Er zijn zeker ook nog voldoende mogelijkheden om de woongebieden verder te verdichten, zodat mensen die in Poperinge willen wonen, er ook plaats vinden.”

Je bent zelf zeer positief over de voorbije twaalf jaar, maar nochtans waren er wel wat omstreden dossiers. Wat bijvoorbeeld gezegd van de mobiliteitsdiscussie of de resultaten van het zwembad?

Jurgen: “Niet alles is perfect volgens plan verlopen, dat klopt. Maar je kunt toch ook tevreden zijn met 85% succes? En het is ook niet omdat er veel discussie is over een dossier, dat het zou mislukt zijn. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat onze marktplein nu veel mooier is dan het vroeger was. Er zijn meer fietsers en minder auto’s. Die moeten misschien wel eens een paar honderd meter omrijden, maar daar staat tegenover dat ze overal plaats vinden om te parkeren. Vergeet toch niet dat je vroeger vaak drie, vier rondjes rond de Grote Markt mocht rijden voor je ergens een gaatje vond.
Het zwembaddossier vind ik overigens een geslaagd project. Ik heb van de oppositie trouwens nooit een uitgewerkt alternatief gezien of gehoord. Laat staan dat het becijferd zou zijn. We hebben nu een schitterend sport- en recreatiebad waar veel steden stikjaloers van zijn. Er komen jaarlijks 200.000 bezoekers over de vloer. En nu de schitterende bowling niet alleen open is, maar ook nog zeer succesvol is, is het project zoals ik het bedoeld had, klaar. Zouden we daar niet beter gewoon trots op zijn, in plaats van al die negativiteit altijd?”