Skip to main content

N-VA verspreidt valse cijfers over kostprijs Vroonhofproject door budget met 40% te overdrijven.

Gepost op
| Nieuws
Webmaster

We hebben met veel belangstelling het interview met Martin Dewulf in Het Wekelijks Nieuws van vrijdag 3 augustus gelezen. Sta ons toe om via dit schrijven te reageren op de uitspraak dat de plannen voor het Vroonhofproject maar liefst 25 miljoen euro zouden moeten kosten. Dit is manifest onwaar. De totale geraamde kostprijs bedraagt momenteel iets meer dan 14 miljoen euro.

We hebben met veel belangstelling het interview met Martin Dewulf in Het Wekelijks Nieuws van vrijdag 3 augustus gelezen. Sta ons toe om via dit schrijven te reageren op de uitspraak dat de plannen voor het Vroonhofproject maar liefst 25 miljoen euro zouden moeten kosten. Dit is manifest onwaar. De totale geraamde kostprijs bedraagt momenteel iets meer dan 14 miljoen euro.

We verwijzen in eerste instantie naar het oorspronkelijke Masterplan. Dit Materplan werd opgesteld in de idee dat op de Vroonhofsite door het Gemeenschapsonderwijs een nieuwe school ging zou gebouwd worden. De stad zou investeren in een Cultureel Centrum, een Kunstacademie en een Huis van het Kind. Het Masterplan voorzag ook ruimte om nieuwe stadskantoren te bouwen, doch deze optie werd nooit weerhouden door de meerderheid.

De totale kostprijs van het Masterplan werd geraamd op 20.478.263,85 euro. Hier moet de kost voor de nieuwe school (geraamd op 3.255.468,70 euro) en de kost voor het stadskantoor (geraamd op 2.236.080,00 euro) van afgetrokken worden om het werkelijk stadsaandeel te kennen. De geraamde kost voor de stad bedraagt aldus 14.986.715,15 euro.

Dit is evenwel nog niet alles. Sinds de opmaak van het oorspronkelijk Masterplan werd ook duidelijk dat de Onze-Lieve-Vrouwekerk kan herbestemd worden als zaal voor podiumkunsten. Waardoor het geplande nieuwe cultureel centrum op de Vroonhofsite (geraamd op 5.187.875 euro) niet langer nodig is. Daar staat tegenover dat de omvorming van de OLV-kerk recent geraamd werd op 3,5 miljoen euro. Een aantal functies van het Cultureel Centrum kunnen niet ondergebracht worden in de kerk. Ze zouden daarom een plaats vinden in de Kunstenacademie, die daarom Academie plus is gaan heten. De meerkost om deze functies een plaats te geven wordt geraamd op ongeveer 1 miljoen euro. Een bijkomende besparing dus op de oorspronkelijke plannen van 687.875 euro. Dit brengt de geraamde kost voor de stad op 14.298.8840,15 euro. Dit is meer dan 40% lager dan wat door N-VA beweerd wordt.

Het klopt dat de stad recent besliste om de volledige site aan te kopen. Dit zou de totale kost echter ook kunnen drukken. Als we de bijkomende ruimte op een verstandige manier gebruiken om ook woongelegenheden voorzien in het project, dan recupereren we ongetwijfeld de koopsom van de grond.

Het Vroonhofproject is van strategisch belang voor de verdere ontwikkeling van Poperinge. Het zal er voor zorgen dat belangrijke functies zoals het Huis van het Kind en de Kunstacademie kunnen terugkeren naar het hart van de stad. Het zal nieuwe groene ruimte creëren én bijkomende parkeergelegenheid. Het project verdient dan ook beter – veel beter zelfs – dan om op basis van foutief cijfermateriaal afgeserveerd te worden als “veel te kostelijk”. Het interview heeft uiteindelijk wel de verdienste dat het de Poperingenaars duidelijk maakt welke partij absoluut niet vooruit wil met Poperinge.

Bijkomstig nog dit. In het interview lezen we ook volgende uitspraak: “In 2012 hadden we geen volledige lijst, en ik heb dat altijd spijtig gevonden.” Toch wel een opmerkelijke uitspraak, want de N-VA lijst uit 2012 telde wel degelijk 25 kandidaten... We verwijzen graag naar de officiële website van de Vlaamse overheid: https://vlaanderenkiest.be/verkiezingen2012/#/gemeente/33021/uitslagen.

Marjan Chapelle en Bavo Vanden Broeck

Co-voorzitters Samen Poperinge