Skip to main content

Veilig fietspad naar Vlamertinge eindelijk in zicht!

Gepost op
| Nieuws
Webmaster

De Poperingse gemeenteraad keurde op maandag 27 augustus een samenwerkingsovereenkomst goed met het Vlaamse Gewest en de stad Ieper. Hiermee is de eerste stap gezet voor de aanleg van vrijliggende fietspaden tussen Poperinge en Vlamertinge.

De Poperingse gemeenteraad keurde op maandag 27 augustus een samenwerkingsovereenkomst goed met het Vlaamse Gewest en de stad Ieper. Hiermee is de eerste stap gezet voor de aanleg van vrijliggende fietspaden tussen Poperinge en Vlamertinge.

Het Vlaamse Gewest plant de heraanleg van de N308 (Ieperseweg), meer bepaald de aanleg van vrijliggende fietspaden naar Vlamertinge en de heraanleg van de doortocht Vlamertinge en de wijk Brandhoek. Het stadsbesturen van Poperinge en Ieper willen dan weer tezelfdertijd een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen en waar nodig de voetpaden vernieuwen. De meest efficiënte werkwijze is natuurlijk dat deze dossiers worden samengevoegd, zodat één studiebureau het geheel kan uitwerken en later coördineren.

Nu de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd werd, kan er een studiebureau aangesteld worden om het project uit te tekenen. We verwachten dat het studiebureau begin 2019 aan de slag kan gaan. We zullen er met Samen in elk geval over waken dat de veiligheid van en comfort voor fietsers absolute prioriteit genieten bij de opmaak van het ontwerp.

Jurgen Vanlerberghe: “Ik durf voorlopig nog geen uitspraken te doen over een startdatum van de werken. Daar is het echt nog veel te vroeg voor. Zo zullen er op het grondgebied van Ieper ongetwijfeld heel wat grondverwervingen nodig zijn om een vrijliggend fietspad aan te leggen. Dit soort procedures gaat de ene keer supervlot en duurt de andere keer erg lang. Het belangrijkst lijkt me nu dat de eerste stap is gezet en dat we met zijn allen er voor zorgen dat het project nu niet meer stilvalt."