Poperinge moet versneld een dementievriendelijke gemeente worden.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen verwachten in de periode tot 2035 een forse stijging van het aantal mensen met dementie. In Poperinge zou het gaan om een stijging van 473 mensen in 2018 naar 628 mensen in 2035. Dit is een stijging met maar liefst 32,8%.

Gemeenteraadslid Marjan vindt dat deze cijfers het stadsbestuur moeten aanzetten om van Poperinge versneld een dementievriendelijke gemeente te maken. Mensen met dementie maken deel uit van de samenleving en 70% van hen woont nog thuis. Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van al haar burgers, dus ook van deze mensen.

“Het is goed dat het OCMW al een aantal initiatieven neemt naar aanleiding van de week van de dementie. En het valt zeker toe te juichen dat er in huize Proventier een referentiepersoon dementie werd aangesteld,” weet Marjan. “Maar als ik het memorandum van het Vlaams expertisecentrum dementie bekijk, dan denk ik toch dat er nog veel meer kan gebeuren

“De beeldvorming rond dementie is vaak negatief. Veel mensen realiseren zich niet hoe groot de impact van dementie is. De stad moet dementie in de samenleving bespreekbaar maken. Dit kan door goede publieksvoorlichting te geven over dit thema en burgers naar de juiste instanties te verwijzen. Er kan bijvoorbeeld ook in de bibliotheek een info-punt met boeken over dit thema ingericht worden.”

“Als lokale overheid is het onze taak om mensen met dementie de juiste zorg en ondersteuning aan te bieden. Het is belangrijk dat deze mensen tijdig hulp kunnen vragen om de kwaliteit van het leven te behouden. Daarom moeten we zorgen voor een toegankelijk onthaalpunt die de personen proactief leidt naar de juiste zorgdiensten. Het thuiszorgkruispunt lijkt mij hiervoor de aangewezen plaats, en moet zo nodig versterkt worden. Goede zorg voor personen met dementie vraagt nu eenmaal om een nauwe samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners.”

“Ondersteuning in de thuiszorg en aandacht voor de mantelzorgers zijn essentieel. We moeten voorkomen dat deze mensen eenzaam worden. Het is geen ongekend probleem dat mantelzorgers niet graag toegeven dat het wat te zwaar wordt voor hen. Door samen te werken met lokale organisaties die activiteiten organiseren die gericht zijn op ontmoeting en netwerkversterking kan dit voorkomen worden. Het open praatcafé van donderdag 27 september of het dementiepraatje met soep dat op 28 september georganiseerd wordt in de Bres lijken me iets dat op regelmatige tijdstippen moet herhaald worden”.

“Mensen met dementie vinden het belangrijk om zo lang mogelijk aan de samenleving te kunnen deelnemen, maar dan is bijvoorbeeld de aanpak van de mobiliteitsarmoede ook van groot belang. Zich niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen ten gevolge van oriëntatieproblemen beperkt mensen in de invulling van hun vrije tijd. Maar ook in dit geval moeten chauffeurs van vervoersbedrijven, lokaal transport of vrijwilligers dan ook goed geïnformeerd zijn hoe ze met personen met dementie moeten omgaan”.

“Verder kan de stad ook zorgen voor een grotere bekendheid van het vermissingsprotocol. Dit wordt sterk gewaardeerd door de Cel Vermiste Personen omwille van zijn efficiëntie. Als het dan toch eens misloopt, dan kan er op een efficiënte manier gezocht worden naar de vermiste persoon”.

“Door de warmte, betrokkenheid en menselijkheid van iedereen kan Poperinge een stad worden waarin dementie geaccepteerd wordt : van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Een stad waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar een vereniging gaan of naar de bibliotheek . Een stad waarin de medemens een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Het is beter als we er samen aan werken!”

Nieuws

 1. Budgetbeurs leert jongeren verantwoord omgaan met geld. (Nieuws) 7 februari 2020
 2. Zorgparkeerplaatsen in Poperinge (Nieuws) 21 januari 2020
 3. Poperinge maakt werk van woonzorgzone (Nieuws) 20 januari 2020
 4. Checklist moet Poperinge toegankelijker maken. (Nieuws) 4 december 2019
 5. Vanaf 2020 kunnen ook senioren uit het centrum van Poperinge beroep doen op NESTOR (Nieuws) 1 oktober 2019
 6. OCMW trekt de buurten in (Nieuws) 9 september 2019
 7. CAW komt vanaf september wekelijks naar sociaal huis (Nieuws) 28 augustus 2019
 8. Poperinge wordt een warme stad (Nieuws) 21 augustus 2019
 9. Poperinge blijft inzetten op mentale gezondheid, ook zonder financiële steun van Vlaanderen (Nieuws) 5 augustus 2019
 10. Wegvallen Habito woonwinkel ondenkbaar (Nieuws) 11 juli 2019
 11. OCMW Poperinge gaat nauwer samenwerken met ziekenfondsen en het centrum algemeen welzijnswerk. (Nieuws) 26 juni 2019
 12. Armoede proactief bestrijden en inzetten op preventieve woonbegeleiding (Nieuws) 11 juni 2019
 13. Poperinge wil dementievriendelijk worden (Nieuws) 10 mei 2019
 14. Huize Proventier en Zonnelied werken samen in ondersteuning thuiswonende ouderen. (Nieuws) 26 april 2019
 15. Poperinge betaalt eerstelijnspsychologie voortaan zelf. (Warm sociaal) 21 maart 2019
 16. Poperinge ontvangt tweede SAVE-label (Nabij) 1 maart 2019
 17. Bryan steekt handje toe in zorgsite Proventier (Nieuws) 1 maart 2019
 18. Realtime ramptoerisme: is dit echt wel nodig? (Nieuws) 10 september 2018
 19. Hoe gaan we om met ons Poperings erfgoed? (Nieuws) 6 september 2018
 20. In Poperinge moet iedereen gewoon zichzelf kunnen zijn. (Nieuws) 6 september 2018
 21. Poperinge moet versneld een dementievriendelijke gemeente worden. (Nieuws) 4 september 2018
 22. Samen sterk tegen armoede op school! (Nieuws) 3 september 2018
 23. Samen gaat in dialoog met de Poperingse kiezer via huiskamerdebatten (Nieuws) 28 augustus 2018
 24. Veilig fietspad naar Vlamertinge eindelijk in zicht! (Nieuws) 28 augustus 2018
 25. Bezorg ons jouw idee voor de brouwerij Sint-Joris In Reningelst (Nieuws) 21 augustus 2018
 26. Als we zelf vooruitgaan, willen we liefst van al doorgaan met CD&V (Nieuws) 20 augustus 2018
 27. N-VA verspreidt valse cijfers over kostprijs Vroonhofproject door budget met 40% te overdrijven. (Nieuws) 15 augustus 2018
 28. Jurgen Vanlerberghe trekt de lijst Samen (In de pers) 9 augustus 2018
Doe mee Geef een volmacht
© Jurgen Vanlerberghe| Cooked & Spiced by LMD | Cooked & Spiced by LMD