Poperinge moet versneld een dementievriendelijke gemeente worden.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen verwachten in de periode tot 2035 een forse stijging van het aantal mensen met dementie. In Poperinge zou het gaan om een stijging van 473 mensen in 2018 naar 628 mensen in 2035. Dit is een stijging met maar liefst 32,8%.

Gemeenteraadslid Marjan vindt dat deze cijfers het stadsbestuur moeten aanzetten om van Poperinge versneld een dementievriendelijke gemeente te maken. Mensen met dementie maken deel uit van de samenleving en 70% van hen woont nog thuis. Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van al haar burgers, dus ook van deze mensen.

“Het is goed dat het OCMW al een aantal initiatieven neemt naar aanleiding van de week van de dementie. En het valt zeker toe te juichen dat er in huize Proventier een referentiepersoon dementie werd aangesteld,” weet Marjan. “Maar als ik het memorandum van het Vlaams expertisecentrum dementie bekijk, dan denk ik toch dat er nog veel meer kan gebeuren

“De beeldvorming rond dementie is vaak negatief. Veel mensen realiseren zich niet hoe groot de impact van dementie is. De stad moet dementie in de samenleving bespreekbaar maken. Dit kan door goede publieksvoorlichting te geven over dit thema en burgers naar de juiste instanties te verwijzen. Er kan bijvoorbeeld ook in de bibliotheek een info-punt met boeken over dit thema ingericht worden.”

“Als lokale overheid is het onze taak om mensen met dementie de juiste zorg en ondersteuning aan te bieden. Het is belangrijk dat deze mensen tijdig hulp kunnen vragen om de kwaliteit van het leven te behouden. Daarom moeten we zorgen voor een toegankelijk onthaalpunt die de personen proactief leidt naar de juiste zorgdiensten. Het thuiszorgkruispunt lijkt mij hiervoor de aangewezen plaats, en moet zo nodig versterkt worden. Goede zorg voor personen met dementie vraagt nu eenmaal om een nauwe samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners.”

“Ondersteuning in de thuiszorg en aandacht voor de mantelzorgers zijn essentieel. We moeten voorkomen dat deze mensen eenzaam worden. Het is geen ongekend probleem dat mantelzorgers niet graag toegeven dat het wat te zwaar wordt voor hen. Door samen te werken met lokale organisaties die activiteiten organiseren die gericht zijn op ontmoeting en netwerkversterking kan dit voorkomen worden. Het open praatcafé van donderdag 27 september of het dementiepraatje met soep dat op 28 september georganiseerd wordt in de Bres lijken me iets dat op regelmatige tijdstippen moet herhaald worden”.

“Mensen met dementie vinden het belangrijk om zo lang mogelijk aan de samenleving te kunnen deelnemen, maar dan is bijvoorbeeld de aanpak van de mobiliteitsarmoede ook van groot belang. Zich niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen ten gevolge van oriëntatieproblemen beperkt mensen in de invulling van hun vrije tijd. Maar ook in dit geval moeten chauffeurs van vervoersbedrijven, lokaal transport of vrijwilligers dan ook goed geïnformeerd zijn hoe ze met personen met dementie moeten omgaan”.

“Verder kan de stad ook zorgen voor een grotere bekendheid van het vermissingsprotocol. Dit wordt sterk gewaardeerd door de Cel Vermiste Personen omwille van zijn efficiëntie. Als het dan toch eens misloopt, dan kan er op een efficiënte manier gezocht worden naar de vermiste persoon”.

“Door de warmte, betrokkenheid en menselijkheid van iedereen kan Poperinge een stad worden waarin dementie geaccepteerd wordt : van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Een stad waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar een vereniging gaan of naar de bibliotheek . Een stad waarin de medemens een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Het is beter als we er samen aan werken!”

Doe mee Geef een volmacht
© Jurgen Vanlerberghe| Cooked & Spiced by LMD | Cooked & Spiced by LMD