Skip to main content

Huize Proventier en Zonnelied werken samen in ondersteuning thuiswonende ouderen.

Gepost op
| Nieuws
Bryan Vanderhaeghe

Binnen het zorgvernieuwingsproject Wegwijs slaan Huize Proventier (Poperinge) en Huize Zonnelied (Ieper) de handen in elkaar om thuiswonende kwetsbare ouderen te ondersteunen in het langer thuis wonen.

Met de uitbouw van het zorgvernieuwingsproject willen de initiatiefnemers een antwoord bieden op de noden van thuiswonende ouderen met complexe zorg- en hulpbehoeften. Binnen het project worden 3 vormen van dienstverlening aangeboden: casemanagement, ergotherapie en psychologische begeleiding. Voor deze begeleiding komen de projectmedewerkers van Wegwijs bij de ouderen thuis langs. Door de samenwerking van Huize Proventier en Huize Zonnelied kunnen kwetsbare ouderen uit de regio Groot-Poperinge en Groot-Ieper van deze dienstverlening gebruik maken.

De doelstellingen van het project zijn volgens Poperings schepen van woonzorgbeleid Bryan Vanderhaeghe niet alleen om de autonomie van de oudere te verhogen, maar ook om de levenskwaliteit en het welzijn van de oudere te verhogen. Het belang van de mantelzorger wordt niet uit het oog verloren. De betrokkenheid van de mantelzorger en de aandacht voor de ondersteuning van de mantelzorger zijn van cruciaal belang voor het welslagen van de begeleiding: "De aangeboden dienstverlening wordt opgestart in nauwe samenwerking met de huisarts en de reeds aanwezige thuiszorgpartners. De casemanager treedt op als een bondgenoot bij het organiseren van de thuiszorg. De oudere en de mantelzorger worden wegwijs gemaakt in het zorglandschap, worden in staat gesteld keuzes te maken om zo de regie over de eigen zorg opnieuw in handen te krijgen. Dankzij het casemanagement wil men garanderen dat alle nuttige zorg op het gepaste tijdstip wordt verleend en wordt de samenwerking tussen de verschillende thuiszorgactoren bevorderd via overleg en afstemming."

Bij de ergotherapeut aan huis kan men terecht voor adviesverlening inzake woningaanpassing, voor ondersteuning in de zoektocht naar geschikte hulpmiddelen, het aanleren van technieken, acties rond valpreventie,…

Psychische problemen bij ouderen zijn een niet te onderschatten probleem aldus Vanderhaeghe: "Hoewel er niet altijd klinische diagnoses aanwezig zijn, hebben veel ouderen psychische klachten die hen remmen in het dagelijks functioneren. Door de ondersteuning van de psycholoog aan huis wordt getracht de oudere (en de mantelzorger) inzicht te geven in de eigen kwetsbaarheden en te ontdekken hoe men daarmee om kan gaan."

Binnen het zorgvernieuwingsproject Wegwijs slaan Huize Proventier (Poperinge) en Huize Zonnelied (Ieper) de handen in elkaar om thuiswonende kwetsbare ouderen te ondersteunen in het langer thuis wonen.

Met de uitbouw van het zorgvernieuwingsproject willen de initiatiefnemers een antwoord bieden op de noden van thuiswonende ouderen met complexe zorg- en hulpbehoeften. Binnen het project worden 3 vormen van dienstverlening aangeboden: casemanagement, ergotherapie en psychologische begeleiding. Voor deze begeleiding komen de projectmedewerkers van Wegwijs bij de ouderen thuis langs. Door de samenwerking van Huize Proventier en Huize Zonnelied kunnen kwetsbare ouderen uit de regio Groot-Poperinge en Groot-Ieper van deze dienstverlening gebruik maken.

De doelstellingen van het project zijn volgens Poperings schepen van woonzorgbeleid Bryan Vanderhaeghe niet alleen om de autonomie van de oudere te verhogen, maar ook om de levenskwaliteit en het welzijn van de oudere te verhogen. Het belang van de mantelzorger wordt niet uit het oog verloren. De betrokkenheid van de mantelzorger en de aandacht voor de ondersteuning van de mantelzorger zijn van cruciaal belang voor het welslagen van de begeleiding: "De aangeboden dienstverlening wordt opgestart in nauwe samenwerking met de huisarts en de reeds aanwezige thuiszorgpartners. De casemanager treedt op als een bondgenoot bij het organiseren van de thuiszorg. De oudere en de mantelzorger worden wegwijs gemaakt in het zorglandschap, worden in staat gesteld keuzes te maken om zo de regie over de eigen zorg opnieuw in handen te krijgen. Dankzij het casemanagement wil men garanderen dat alle nuttige zorg op het gepaste tijdstip wordt verleend en wordt de samenwerking tussen de verschillende thuiszorgactoren bevorderd via overleg en afstemming."

Bij de ergotherapeut aan huis kan men terecht voor adviesverlening inzake woningaanpassing, voor ondersteuning in de zoektocht naar geschikte hulpmiddelen, het aanleren van technieken, acties rond valpreventie,…

Psychische problemen bij ouderen zijn een niet te onderschatten probleem aldus Vanderhaeghe: "Hoewel er niet altijd klinische diagnoses aanwezig zijn, hebben veel ouderen psychische klachten die hen remmen in het dagelijks functioneren. Door de ondersteuning van de psycholoog aan huis wordt getracht de oudere (en de mantelzorger) inzicht te geven in de eigen kwetsbaarheden en te ontdekken hoe men daarmee om kan gaan."