Skip to main content

Poperinge stapt in Europees project en krijgt 200.000 euro om eenzaamheid en welzijn van ouderen op het platteland aan te pakken.

Gepost op
| Nieuws
Bryan Vanderhaeghe

De stad Poperinge stapt in een ambitieus Europees project dat isolatie en eenzaamheid van ouderen op het platteland wil verminderen. Het budget van het HAIRE-project in Poperinge bedraagt 336.000 euro waarvan 202.000 euro Europese steun is.

Samen met enkele Franse, Engelse en Nederlandse universiteiten en overheden stapt de stad Poperinge in het Europese HAIRE-project. HAIRE staat voor staat voor Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe ofwel gezond ouder worden d.m.v. innovatie in landelijke gebieden van Europa. Naast het doorbreken van isolatie en eenzaamheid van ouderen op het platteland wil het project de vitaliteit van plattelandsgemeenten verbeteren.  Dit moet gebeuren door ouderen actief te laten participeren en hen te laten definiëren welke ondersteuning ze exact nodig hebben: “De 60-plussers ontwikkelen oplossingen voor zichzelf om eenzaamheid te verminderen en hun kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn te verbeteren en dit op basis van hun eigen belangen, capaciteiten en voorkeuren. De 60-plussers worden hierbij ondersteund door de vrijwilligers en professionelen binnen de zorg. In Poperinge zullen vijvenzeventig 60-plussers worden geïnterviewd. Op basis hiervan zal enerzijds het individueel welbevinden van de geïnterviewde in kaart worden gebracht en een individueel actieplan worden opgesteld. Anderzijds moeten deze interviews leiden tot een ‘community rapport, met allerhande verbeterpunten voor de buurt.

Even leek de Brexit nog roet in het eten te gooien, maar uiteindelijk werd het project toch goedgekeurd, tot grote tevredenheid van schepen van welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen): “ In ons meerjarenplan spraken we als stadsbestuur al de ambitie uit om in te zetten op de verbondenheid en leefbaarheid van onze dorpen en buurten. Bovendien gingen we kijken hoe we zorgzame buurten kunnen creëren waar ouderen thuis kunnen zijn. Sterke informele zorg is daar belangrijk bij, de inkanteling van de Nestor dienstverlening in de bredere werking van het lokale dienstencentrum De Bres was daar een eerste stap in. Het HAIRE-project sluit perfect aan op wat we wilden doen en heeft ons heel wat mogelijkheden.”

Het budget van het volledige HAIRE-project bedraagt meer dan 5 miljoen euro. Het budget voor Poperinge bedraagt 336.000 euro waarvan 202.000 euro Europese steun is.

De stad Poperinge stapt in een ambitieus Europees project dat isolatie en eenzaamheid van ouderen op het platteland wil verminderen. Het budget van het HAIRE-project in Poperinge bedraagt 336.000 euro waarvan 202.000 euro Europese steun is.

Samen met enkele Franse, Engelse en Nederlandse universiteiten en overheden stapt de stad Poperinge in het Europese HAIRE-project. HAIRE staat voor staat voor Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe ofwel gezond ouder worden d.m.v. innovatie in landelijke gebieden van Europa. Naast het doorbreken van isolatie en eenzaamheid van ouderen op het platteland wil het project de vitaliteit van plattelandsgemeenten verbeteren.  Dit moet gebeuren door ouderen actief te laten participeren en hen te laten definiëren welke ondersteuning ze exact nodig hebben: “De 60-plussers ontwikkelen oplossingen voor zichzelf om eenzaamheid te verminderen en hun kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn te verbeteren en dit op basis van hun eigen belangen, capaciteiten en voorkeuren. De 60-plussers worden hierbij ondersteund door de vrijwilligers en professionelen binnen de zorg. In Poperinge zullen vijvenzeventig 60-plussers worden geïnterviewd. Op basis hiervan zal enerzijds het individueel welbevinden van de geïnterviewde in kaart worden gebracht en een individueel actieplan worden opgesteld. Anderzijds moeten deze interviews leiden tot een ‘community rapport, met allerhande verbeterpunten voor de buurt.

Even leek de Brexit nog roet in het eten te gooien, maar uiteindelijk werd het project toch goedgekeurd, tot grote tevredenheid van schepen van welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen): “ In ons meerjarenplan spraken we als stadsbestuur al de ambitie uit om in te zetten op de verbondenheid en leefbaarheid van onze dorpen en buurten. Bovendien gingen we kijken hoe we zorgzame buurten kunnen creëren waar ouderen thuis kunnen zijn. Sterke informele zorg is daar belangrijk bij, de inkanteling van de Nestor dienstverlening in de bredere werking van het lokale dienstencentrum De Bres was daar een eerste stap in. Het HAIRE-project sluit perfect aan op wat we wilden doen en heeft ons heel wat mogelijkheden.”

Het budget van het volledige HAIRE-project bedraagt meer dan 5 miljoen euro. Het budget voor Poperinge bedraagt 336.000 euro waarvan 202.000 euro Europese steun is.