Skip to main content

Poperinge steunt armsten na corona: steunpakket met focus op kinderarmoede.

Gepost op
| Nieuws
Bryan Vanderhaeghe

De stad Poperinge maakt, met de steun van de Vlaamse en Federale regering, werk van een steunpakket voor kwetsbare inwoners. De focus ligt hierbij op het aanpakken van kinderarmoede. Zo komt er een septemberbon, extra vrije tijdsbudget, extra tussenkomsten in schoolkosten en is er aandacht voor psychisch welzijn.

Inwoners die voor de crisis al een laag inkomen hadden, dreigen volgens schepen van sociale zaken Bryan Vanderhaeghe na deze crisis nog minder over te houden. “Het is heel belangrijk dat mensen die het financieel moeilijk krijgen de weg vinden naar onze sociale dienst. Dat kunnen mensen zijn die door corona hun werk verloren, werknemers of zelfstandigen die tijdelijk op heel wat minder moeten terugvallen maar even goed mensen die moesten blijven werken zijn en door onverwachte kosten in de moeilijkheden komen. We hebben begin dit jaar onze sociale dienst versterkt en dit blijkt nu geen overbodige luxe. Samen met de getroffen mensen zal een van onze maatschappelijk werkers een oplossing op maat zoeken.”

Via de sociale dienst van de stad zullen gezinnen in armoede een extra financiële ondersteuning krijgen. De focus ligt hierbij op kinderarmoede. Er komt een septemberbon van 100 euro waarmee de meest kwetsbare gezinnen helpen om die moeilijke maand vol extra schoolkosten door te komen. Voor gezinnen die in het najaar een communie-,lente- of groeifeest hebben komt er een extra toelage. Ook wordt het vrije tijdsbudget met 50 euro verhoogd tot 200 euro per persoon. Dit kan men besteden bij een Poperingse sportclub, jeugdbeweging of voor een culturele activiteit. Op die manier kan iedereen die dat wil kan blijven deelnemen aan het verenigingsleven, ook na corona. In dat kader krijgt het buurthuis in de bellewijk extra middelen om uitstappen of activiteiten te organiseren. Ook zal de sociale dienst tot eind dit jaar vuilniszakken en pampers goedkoper of per stuk verkopen.

"Tijdens de coronacrisis bleken ook onze ondersteuningsdiensten voor kwetsbare ouderen (Nestor, dienst Seniorenzorg en Lokaal Dienstencentrum De Bres) zeer belangrijk te zijn. We kijken of we het aanbod nog kunnen uitbreiden en waar we deze diensten kunnen versterken. Zo blijkt uit de cijfers die onze diensten haalden uit de telefoontjes die gedaan werden met alle 80-plussers tijdens de coronacrisis, dat vooral het tekort aan sociaal contact bij de meeste ouderen een grote impact had. In dat kader zouden we onze telefoondienst, waarbij vrijwilligers op regelmatige basis ouderen opbellen, versterken en kijken we waar we kunnen investeren in een aanbod aan digitale contactmogelijkheden voor ouderen", aldus schepen Bryan Vanderhaeghe.

Daarnaast komen er extra middelen voor geestelijke gezondheidszorg. Iets wat volgens Vanderhaeghe niet mag onderschat worden: “Ouderen die maanden in afzondering gebleven zijn, jongeren die worstelen met vragen. We moeten mensen die de coronaperiode niet hebben verteerd ondersteunen en wapenen voor een mogelijke tweede golf. Samen met de eerste lijnspsychologe van de stad kijken we waar de noden precies liggen en welke acties kunnen worden opgezet. Voor mensen met een laag inkomen zal de sociale dienst de kosten van therapie ten laste nemen.”

Ook onderwijsschepen Loes Vandromme ziet grote uitdagingen: “De lange sluitingsperiode van de scholen was voor alle leerlingen een moeilijke periode, maar nog het meest voor kwetsbare kinderen. Ze konden plots niet meer terecht in de veilige haven die de school voor hen vaak is. Op vele vlakken werd hen kansen ontnomen.

Vanuit de stad en het OCMW willen we kwetsbare gezinnen tegemoet komen door de factuur voor school- en opvangkosten te helpen dragen. Wie thuis bijvoorbeeld nooit of zelden een warme maaltijd krijgt, moet dat op school wel kunnen krijgen. En hoewel we ons zeker bewust zijn van het feit dat dit geen wonderoplossing is, maakten we ook een aanvraag op voor het organiseren van zomerscholen in Poperinge.

De samenwerking tussen de scholen en de stad was heel intensief tijdens de coronaperiode. We willen deze goede banden behouden zodat we elkaar ook na corona verder kunnen versterken.

En als corona als iets positiefs met zich meebracht, dan is het misschien wel het feit dat de digitalisering een sprong voorwaarts maakte. Ook binnen onderwijs. Het preteachen was een tijdlang de norm. We merkten echter al snel dat niet iedereen mee was, op de digitale trein en dus heel wat miste. Kwetsbare gezinnen beschikken bijvoorbeeld niet altijd over een computer of laptop voor elk kind. De sociale dienst zal laptops aankopen en die aan een voordelig tarief ter beschikking stellen aan wie dit nodig heeft."

De stad Poperinge maakt, met de steun van de Vlaamse en Federale regering, werk van een steunpakket voor kwetsbare inwoners. De focus ligt hierbij op het aanpakken van kinderarmoede. Zo komt er een septemberbon, extra vrije tijdsbudget, extra tussenkomsten in schoolkosten en is er aandacht voor psychisch welzijn.

Inwoners die voor de crisis al een laag inkomen hadden, dreigen volgens schepen van sociale zaken Bryan Vanderhaeghe na deze crisis nog minder over te houden. “Het is heel belangrijk dat mensen die het financieel moeilijk krijgen de weg vinden naar onze sociale dienst. Dat kunnen mensen zijn die door corona hun werk verloren, werknemers of zelfstandigen die tijdelijk op heel wat minder moeten terugvallen maar even goed mensen die moesten blijven werken zijn en door onverwachte kosten in de moeilijkheden komen. We hebben begin dit jaar onze sociale dienst versterkt en dit blijkt nu geen overbodige luxe. Samen met de getroffen mensen zal een van onze maatschappelijk werkers een oplossing op maat zoeken.”

Via de sociale dienst van de stad zullen gezinnen in armoede een extra financiële ondersteuning krijgen. De focus ligt hierbij op kinderarmoede. Er komt een septemberbon van 100 euro waarmee de meest kwetsbare gezinnen helpen om die moeilijke maand vol extra schoolkosten door te komen. Voor gezinnen die in het najaar een communie-,lente- of groeifeest hebben komt er een extra toelage. Ook wordt het vrije tijdsbudget met 50 euro verhoogd tot 200 euro per persoon. Dit kan men besteden bij een Poperingse sportclub, jeugdbeweging of voor een culturele activiteit. Op die manier kan iedereen die dat wil kan blijven deelnemen aan het verenigingsleven, ook na corona. In dat kader krijgt het buurthuis in de bellewijk extra middelen om uitstappen of activiteiten te organiseren. Ook zal de sociale dienst tot eind dit jaar vuilniszakken en pampers goedkoper of per stuk verkopen.

"Tijdens de coronacrisis bleken ook onze ondersteuningsdiensten voor kwetsbare ouderen (Nestor, dienst Seniorenzorg en Lokaal Dienstencentrum De Bres) zeer belangrijk te zijn. We kijken of we het aanbod nog kunnen uitbreiden en waar we deze diensten kunnen versterken. Zo blijkt uit de cijfers die onze diensten haalden uit de telefoontjes die gedaan werden met alle 80-plussers tijdens de coronacrisis, dat vooral het tekort aan sociaal contact bij de meeste ouderen een grote impact had. In dat kader zouden we onze telefoondienst, waarbij vrijwilligers op regelmatige basis ouderen opbellen, versterken en kijken we waar we kunnen investeren in een aanbod aan digitale contactmogelijkheden voor ouderen", aldus schepen Bryan Vanderhaeghe.

Daarnaast komen er extra middelen voor geestelijke gezondheidszorg. Iets wat volgens Vanderhaeghe niet mag onderschat worden: “Ouderen die maanden in afzondering gebleven zijn, jongeren die worstelen met vragen. We moeten mensen die de coronaperiode niet hebben verteerd ondersteunen en wapenen voor een mogelijke tweede golf. Samen met de eerste lijnspsychologe van de stad kijken we waar de noden precies liggen en welke acties kunnen worden opgezet. Voor mensen met een laag inkomen zal de sociale dienst de kosten van therapie ten laste nemen.”

Ook onderwijsschepen Loes Vandromme ziet grote uitdagingen: “De lange sluitingsperiode van de scholen was voor alle leerlingen een moeilijke periode, maar nog het meest voor kwetsbare kinderen. Ze konden plots niet meer terecht in de veilige haven die de school voor hen vaak is. Op vele vlakken werd hen kansen ontnomen.

Vanuit de stad en het OCMW willen we kwetsbare gezinnen tegemoet komen door de factuur voor school- en opvangkosten te helpen dragen. Wie thuis bijvoorbeeld nooit of zelden een warme maaltijd krijgt, moet dat op school wel kunnen krijgen. En hoewel we ons zeker bewust zijn van het feit dat dit geen wonderoplossing is, maakten we ook een aanvraag op voor het organiseren van zomerscholen in Poperinge.

De samenwerking tussen de scholen en de stad was heel intensief tijdens de coronaperiode. We willen deze goede banden behouden zodat we elkaar ook na corona verder kunnen versterken.

En als corona als iets positiefs met zich meebracht, dan is het misschien wel het feit dat de digitalisering een sprong voorwaarts maakte. Ook binnen onderwijs. Het preteachen was een tijdlang de norm. We merkten echter al snel dat niet iedereen mee was, op de digitale trein en dus heel wat miste. Kwetsbare gezinnen beschikken bijvoorbeeld niet altijd over een computer of laptop voor elk kind. De sociale dienst zal laptops aankopen en die aan een voordelig tarief ter beschikking stellen aan wie dit nodig heeft."