Skip to main content

Poperinge verhoogt koopkracht van laagste pensioenen en inkomens

Gepost op
| Nieuws
Bryan Vanderhaeghe
Een 400-tal Poperingenaars met een zeer laag pensioen of uitkering krijgen binnenkort een Pop.pas ter waarde van 75 euro, die kan besteed worden in lokale winkels. Daarnaast komt er ook extra steun vanuit de sociale dienst voor personen en gezinnen die in normale tijden financieel net rond komen, maar door de coronacrisis in moeilijkheden zijn gekomen of dreigen te komen.

De stad Poperinge haalde een Vlaamse subsidie binnen van 34.000 euro om mensen met een lage uitkering of een zeer laag pensioen wat meer ademruimte te geven. “Ten gevolge van de maatregelen om het coronavirus in te dammen, worden heel wat mensen geconfronteerd met inkomensverlies”, zegt schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Mensen met een laag inkomen beschikken vaak niet over een sterke buffer om dit inkomensverlies op te vangen en kunnen daardoor in financiële problemen komen. Bovendien zijn een aantal prijzen voor onder meer consumentengoederen de voorbije weken substantieel gestegen. Met een Vlaamse subsidie kunnen we de koopkracht van 110 gezinnen die leefloon ontvangen en 300 ouderen met een minimumpensioen verhogen. We doen dat in de vorm van een pop.kado van 75 euro. Zo verhogen we niet enkel de koopkracht van de betrokken gezinnen maar geven we ook de lokale economie, die evenzeer door de coronacrisis is getroffen, een extra impuls”, legt Vanderhaeghe uit.

“We zijn er ons van bewust dat heel wat gezinnen die in normale tijden net rondkomen met een laag inkomen, maar geen recht hebben op een uitkering, door de coronacrisis ook in moeilijkheden zijn gekomen. Heel wat van hen hadden geen inkomensverlies door COVID-19, maar wel een verminderde koopkracht. Ook die mensen kunnen bij onze sociale dienst langskomen en kunnen na een sociaal onderzoek door een maatschappelijk werker en na de goedkeuring van het bijzonder comité van de sociale dienst, steun krijgen.”