Skip to main content

Aantal uithuiszettingen in Poperinge fors afgenomen.

Gepost op
| Nieuws
Bryan Vanderhaeghe

Het aantal uithuiszettingen in Poperinge is het afgelopen jaar sterk verminderd. In 2020 waren er 15, het jaar voordien nog 58. De daling is deels te wijten aan genomen maatregelen.

 

Het aantal gezinnen dat in Poperinge op bevel van de rechter uit hun huis werd gezet nam in 2020 sterk af. In 2019 werden nog 58 gezinnen bedreigd met uithuiszetting, in 2020 waren er dit maar 15. Volgens schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe zijn de cijfers positief, maar blijft waakzaamheid geboden. “Een uithuiszetting brengt altijd menselijk leed met zich mee, zeker wanneer het om gezinnen met kinderen gaat”, zegt de schepen. “Na het 58 uithuiszettingen in 2019 hebben we als bestuur beslist om meer te gaan inzetten op het voorkomen van uithuiszettingen. Er werd een samenwerkingsprotocol opgesteld met sociale huisvestingsmaatschappij de Mandel. Dit ging over de communicatie over de huurprijs, op welke manier het OCMW kan tussenkomen in de waarborg, maar ook wie wat doet bij een huurschuld of wanneer er leefbaarheidsproblemen in een buurt opduiken. Daarnaast hebben we de sociale dienst versterkt met een preventief woonbegeleider, een medewerker die aanklampend gaat werken en de mensen actief gaat benaderen bij huisvestingsproblemen.”

Coronacrisis

De schepen maakt een noodzakelijke kanttekening bij de daling: “Het zou natuurlijk fantastisch zijn moest de daling enkel het gevolg zijn van onze genomen maatregelen. Om tijdens de coronacrisis het recht op wonen te vrijwaren besliste de Vlaamse regering om van april tot midden juli gerechtelijke uithuiszettingen te verbieden. Poperinge blijft inzetten op woonbegeleiding en sociale huisvesting. “Ondanks dat we als stad onze doelstellingen wat betreft sociale huisvesting hebben bereikt, staan er nog heel wat inwoners op een wachtlijst voor een sociale woning. Heel wat uithuiszettingen zijn het gevolg van het niet kunnen betalen van de huur. We hopen dat de sociale huisvestingsmaatschappijen aan een hoog tempo blijven investeren in Poperinge.