Skip to main content

Poperinge biedt doelgroepen tegemoetkoming voor restafval

Gepost op
| Nieuws
Bryan Vanderhaeghe

In Poperinge wordt vanaf 1 april restafval in containers opgehaald. Restafval wordt vanaf dan per kg aangerekend. Naar aanleiding daarvan herziet de stad de dienstverlening voor incontinentiepatiënten. Ook voor onder andere onthaalouders en verenigingen werd een voordelige regeling uitgewerkt. 

 

Tot op vandaag kunnen inwoners bij het loket van de dienst Seniorenzorg speciale zakken aankopen om incontinentiemateriaal in te zamelen. Dat geldt voor zieken, ouderen of mensen met een beperking, op basis van een medisch attest.

De volle zakken kan je tot op vandaag 3 namiddagen per week tussen 13 u. en 15.30 u. in de voorziene containers bij Huize Proventier gooien. Deze zakken zijn voordeliger dan de witte restafvalzakken, om op die manier tegemoet te komen in de kosten voor mensen met incontinentieproblemen.

Ook voor nierdialyse- en stomapatiënten

Het systeem heeft als nadeel dat senioren of mensen met een beperking vaak beroep moeten doen op derden om het afval naar Huize Proventier te brengen. De voorbije jaren maakten weinig mensen gebruik van deze dienstverlening. In 2020 waren dat maar 8 personen.

Dat betekent dat veel mensen uit de doelgroep in de kou blijven staan, doordat ze onvoldoende op de hoogte zijn of omdat het voor hen logistiek niet haalbaar is.

De stad stelt daarom voor om van deze aparte inzameling af te stappen en in plaats daarvan een tegemoetkoming van 25 euro aan te bieden op de restafvalcontainer.

Omdat dit dan geen aparte inzameling van incontinentiemateriaal meer is, kunnen ook nierdialysepatiënten en stomapatiënten van de tegemoetkoming gebruik maken.

Eenvoudig aanvragen

Op die manier breidt de doelgroep uit, en de logistieke belemmering valt weg. De betrokken personen kunnen hun afval gewoon thuis laten ophalen in de restafvalcontainer.

Met een medisch attest zal je de tegemoetkoming eenvoudig via de website van de stad kunnen aanvragen. Je zal je aanvraag elk jaar moeten hernieuwen. Seniorenzorg volgt de aanvragen op.

Ook voordelig voor instellingen

Voor verschillende instellingen heeft Poperinge beslist om restafval via het gemeentelijk contantbelastingreglement aan te rekenen, voor maximaal 2 containers van 240 liter. Dit is voordeliger dan het aanbod van IVVO voor bedrijfsafval, dat verplicht volgens de regelgeving volledig kostendekkend moet zijn.

Concreet gaat het om volgende instellingen:
-        Zorgwoningen die onder het beheer van De Lovie vzw vallen
-        Onthaalouders
-        Wiegwijs
-        jeugdverenigingen
-        sportverenigingen
-        Rode Kruis
-        Evangelische Kerk
-        de kerkfabrieken
-        De Wervel
-        Kind & Gezin