Skip to main content

Poperinge ontvangt tweede SAVE-label

Gepost op
| Nabij
Webmaster

Op donderdag 29 februari mocht Poperinge voor de tweede maal een SAVE-label ontvangen van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. 

Herlees hieronder de speech die Schepen van Mobiliteit Marjan Chapelle aan de aanwezigen gaf:

 

Goede avond en welkom op de uitreiking van het tweede SAVE-label voor de stad Poperinge en de lokale politie.

Op 7 september 2015 ondertekende ons stadsbestuur samen met de lokale politie het SAVE-charter van Ouders van Verongelukte Kinderen vzw. Hiermee gingen we het engagement aan om wat betreft mobiliteits- en verkeersbeleid nog meer aandacht te hebben voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Er werd een eerste actieplan opgesteld, met allerhande soorten maatregelen, - zowel voor de aanpassing van infrastructuur als voor sensibilisatie en handhaving. De uitvoering van het plan werd positief geëvalueerd door OVK vzw en leidde tot de uitreiking van een eerste SAVE-label. Dit werd overhandigd op 13 februari 2017.

Volgend op de uitreiking van dit eerste SAVE-label besloten ons stadsbestuur en de lokale politie om een tweede actieplan op te stellen. Dit omvatte opnieuw een uitgebreid pakket aan maatregelen. Hierbij waren er verschillende belangrijke infrastructurele realisaties, zoals de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad naar Woesten, de herinrichting van de schoolomgeving van het Sint-Franciscusinstituut langs de Bruggestraat en de verbetering van de voetgangersvoorzieningen langs het Burgemeester Bertenplein, nabij het Sint-Janscollege. Er werden tevens enkele nieuwe vaste zones 30 ingevoerd, onder andere in de dorpskern van Watou en in de Bellewijk. Daarnaast werd een schoolstraat op proef ingevoerd bij Freinetschool De Torteltuin langs de Werf en werd een reglement opgesteld voor de inrichting van tijdelijke speelstraten.

We zetten daarnaast onze inspanningen verder om inwoners en bezoekers uit de auto en op de fiets te krijgen. Fietsen heeft immers tal van voordelen: het is gezond, milieuvriendelijk, goedkoop en draagt bij tot leefbare stads- en dorpskernen. Zo werd er een blue-bikepunt met acht deelfietsen geopend aan het station, werden er tientallen nieuwe, gebruiksvriendelijkere fietsenstallingen geplaatst op aantrekkelijke locaties en breidden we ons aanbod aan openbare fietspompen uit. Tijdens de Cyrusfeesten werd een fietsenmarkt georganiseerd, in samenwerking met fietshandelaar De Cyclist en De Fietsbieb. Ook met het stadspersoneel probeerden we hierbij verder het goede voorbeeld te geven. Het aanbod aan gewone en elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen werd uitgebreid en er werd jaarlijks deelgenomen aan de Car Free Day tijdens de Week van de Mobiliteit. In de loop van april 2019 komt bovendien de testkaravaan van de provincie West-Vlaanderen langs, waarbij het personeel onder andere bakfietsen, fietskarren en vouwfietsen kan uittesten voor woon-werkverplaatsingen.

Ook verkeerseducatie en controle werden niet uit het oog verloren. Geïnteresseerde lagere scholen werden opnieuw ingeschreven als Octopusscholen en voor de middelbare scholen werd jaarlijks de Mobibus gereserveerd, - een interactieve tentoonstelling van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde over duurzame mobiliteit en veilig verkeer. Daarnaast zagen de dienst integrale veiligheid en de lokale politie toe op een goede zichtbaarheid en correct gedrag van fietsers door middel van gerichte controles.

We zijn zeer tevreden dat de uitvoering van het tweede actieplan positief werd geëvalueerd door OVK vzw en dat we aldus een tweede SAVE-label mogen ontvangen. Dit is een mooie erkenning en we willen ook graag iedereen bedanken die hieraan meewerkte. Tegelijkertijd beseffen we uiteraard goed dat er te Poperinge – net als in elke andere Vlaamse gemeente – nog steeds veel werk aan de winkel is. Er bestaan immers nog steeds verschillende knelpunten die moeten worden aangepakt en verbindingen die veiliger moeten worden ingericht. Daarnaast is er ook nood aan een meer doorgedrongen mentaliteitswijziging betreffende autogebruik. Deze wordt immers nog steeds te pas en te onpas voor korte afstanden gebruikt, voor trajecten waar de fiets gebruiken of zelfs te voet gaan perfecte alternatieven zijn. Onze inspanningen eindigen dus zeker niet vanavond met de ontvangst van dit label, maar worden verdergezet tijdens deze legislatuur, in het kader van een nieuw meerjarenplan en eventueel ook in het kader van een nieuw SAVE-actieplan.

Op donderdag 29 februari mocht Poperinge voor de tweede maal een SAVE-label ontvangen van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. 

Herlees hieronder de speech die Schepen van Mobiliteit Marjan Chapelle aan de aanwezigen gaf:

 

Goede avond en welkom op de uitreiking van het tweede SAVE-label voor de stad Poperinge en de lokale politie.

Op 7 september 2015 ondertekende ons stadsbestuur samen met de lokale politie het SAVE-charter van Ouders van Verongelukte Kinderen vzw. Hiermee gingen we het engagement aan om wat betreft mobiliteits- en verkeersbeleid nog meer aandacht te hebben voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. Er werd een eerste actieplan opgesteld, met allerhande soorten maatregelen, - zowel voor de aanpassing van infrastructuur als voor sensibilisatie en handhaving. De uitvoering van het plan werd positief geëvalueerd door OVK vzw en leidde tot de uitreiking van een eerste SAVE-label. Dit werd overhandigd op 13 februari 2017.

Volgend op de uitreiking van dit eerste SAVE-label besloten ons stadsbestuur en de lokale politie om een tweede actieplan op te stellen. Dit omvatte opnieuw een uitgebreid pakket aan maatregelen. Hierbij waren er verschillende belangrijke infrastructurele realisaties, zoals de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad naar Woesten, de herinrichting van de schoolomgeving van het Sint-Franciscusinstituut langs de Bruggestraat en de verbetering van de voetgangersvoorzieningen langs het Burgemeester Bertenplein, nabij het Sint-Janscollege. Er werden tevens enkele nieuwe vaste zones 30 ingevoerd, onder andere in de dorpskern van Watou en in de Bellewijk. Daarnaast werd een schoolstraat op proef ingevoerd bij Freinetschool De Torteltuin langs de Werf en werd een reglement opgesteld voor de inrichting van tijdelijke speelstraten.

We zetten daarnaast onze inspanningen verder om inwoners en bezoekers uit de auto en op de fiets te krijgen. Fietsen heeft immers tal van voordelen: het is gezond, milieuvriendelijk, goedkoop en draagt bij tot leefbare stads- en dorpskernen. Zo werd er een blue-bikepunt met acht deelfietsen geopend aan het station, werden er tientallen nieuwe, gebruiksvriendelijkere fietsenstallingen geplaatst op aantrekkelijke locaties en breidden we ons aanbod aan openbare fietspompen uit. Tijdens de Cyrusfeesten werd een fietsenmarkt georganiseerd, in samenwerking met fietshandelaar De Cyclist en De Fietsbieb. Ook met het stadspersoneel probeerden we hierbij verder het goede voorbeeld te geven. Het aanbod aan gewone en elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen werd uitgebreid en er werd jaarlijks deelgenomen aan de Car Free Day tijdens de Week van de Mobiliteit. In de loop van april 2019 komt bovendien de testkaravaan van de provincie West-Vlaanderen langs, waarbij het personeel onder andere bakfietsen, fietskarren en vouwfietsen kan uittesten voor woon-werkverplaatsingen.

Ook verkeerseducatie en controle werden niet uit het oog verloren. Geïnteresseerde lagere scholen werden opnieuw ingeschreven als Octopusscholen en voor de middelbare scholen werd jaarlijks de Mobibus gereserveerd, - een interactieve tentoonstelling van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde over duurzame mobiliteit en veilig verkeer. Daarnaast zagen de dienst integrale veiligheid en de lokale politie toe op een goede zichtbaarheid en correct gedrag van fietsers door middel van gerichte controles.

We zijn zeer tevreden dat de uitvoering van het tweede actieplan positief werd geëvalueerd door OVK vzw en dat we aldus een tweede SAVE-label mogen ontvangen. Dit is een mooie erkenning en we willen ook graag iedereen bedanken die hieraan meewerkte. Tegelijkertijd beseffen we uiteraard goed dat er te Poperinge – net als in elke andere Vlaamse gemeente – nog steeds veel werk aan de winkel is. Er bestaan immers nog steeds verschillende knelpunten die moeten worden aangepakt en verbindingen die veiliger moeten worden ingericht. Daarnaast is er ook nood aan een meer doorgedrongen mentaliteitswijziging betreffende autogebruik. Deze wordt immers nog steeds te pas en te onpas voor korte afstanden gebruikt, voor trajecten waar de fiets gebruiken of zelfs te voet gaan perfecte alternatieven zijn. Onze inspanningen eindigen dus zeker niet vanavond met de ontvangst van dit label, maar worden verdergezet tijdens deze legislatuur, in het kader van een nieuw meerjarenplan en eventueel ook in het kader van een nieuw SAVE-actieplan.