Patrimoniumplan december 2015

Poperinge blijft inzetten op een versterking van het stedelijk voorzieningenniveau en een wezenlijke verhoging van het economisch draagvlak. Naast diverse woningbouwprojecten en de uitbouw van de industriezone maken we werk van een breed voorzieningenniveau in een mooi landschappelijk kader.

Poperinge is een ‘kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau’. Het voorzieningen niveau is niet groot, maar daarom niet minder belangrijk. Diverse maatschappelijke en economische evoluties leiden er namelijk toe dat voorzieningen weg trekken uit de kleinere steden. Dit is het geval zowel voor handel als voor publieke dienstverlening.

Poperinge laat zich echter niet van de kaart vegen. Met een robuust commercieel strategisch plan wordt intensief gewerkt aan de versterking van het handelsapparaat. Met dit patrimoniumplan worden dan weer de krijtlijnen uitgezet voor de verdere uitbouw van de gemeenschapsvoorzieningen en de stedelijke dienstverlening. Het aanbod aan publieke voorzieningen draagt immers wezenlijk bij tot de aantrekkelijkheid van de stadskern, het bovenlokaal voorzieningenniveau van de stad en de leefbaarheid van de plattelandskernen.

Poperinge wil haar rol als kleinstedelijk gebied ten volle opnemen door bovenlokale voorzieningen aan te bieden op de juiste plaatsen, zodat slimme combinaties mogelijk zijn met een optimaal rendement van de investeringen als resultaat.

Voor het stadsbestuur en de instellingen die er onder ressorteren

  • 1. Poperinge wil zuurstof geven aan de stad(skern): meer volk – zowel inwoners als toeristen - naar het centrum lokken, horeca en middenstand een groter doelpubliek bezorgen én tegelijk de private sector enthousiasmeren om mee te investeren.
  • 2. Voorzieningen uit het stedelijk centrum die beperkt worden door hun omgeving en die omwille van hun schaal, mobiliteitspro fi el of impact op de omgeving eerder thuis horen in een omgeving met meer ruimte, worden gebundeld aan de rand van het stedelijk gebied. Daar werken we aan één grote site met gemeenschappelijke infrastructuur, gemeenschappelijke dienstverlening en een gevarieerd bovenlokaal aanbod aan sportbeleving.
  • 3. Als derde pijler opteert de stad voor een verhoging van de leefbaarheid van de dorpen met een verdere uitbouw van het gedecentraliseerde Gemeenschapscentrum Poperinge.

Lees hier een pdf over het patrimonium.

  • Hits: 727
Doe mee Geef een volmacht
© Jurgen Vanlerberghe| Cooked & Spiced by LMD | Cooked & Spiced by LMD