Diverse Poperingse wegen krijgen onderhoudsbeurt

 * In de Steenvoordestraat wordt het wegdek deels herfundeerd en voorzien van een onderlaag en deels afgefreesd alvorens de volledige straat wordt afgewerkt met een nieuwe toplaag.


* Ook in de Groenedreef wordt een groot deel van de weg herfundeerd, afgewerkt met een onderlaag waar nodig en overal voorzien van een toplaag.

* De Vleterstraat en Lakenstraat worden afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag. De groenzone op het einde van de Vleterstraat wordt opgebroken en heraangelegd in kleinschalige verharding.

* Het wegdek van de zij-arm van de Sint-Pietersstraat wordt gestabiliseerd door toepassing van het procedé van recycling in situ.

* De Keibilken wordt volledig herprofileerd en voorzien van een nieuwe toplaag. Over de volledige lengte wordt de wegberm versterkt.

* In de Singel wordt een deel van het wegdek herfundeerd en wordt een ander deel herprofileerd. Daarna krijgt de volledige weg een nieuwe toplaag.

* Zowel in de Reningestraat als in de Terenburgseweg wordt een deel van het wegdek herfundeerd en enkel op die plaatsen wordt voorzien in een nieuwe toplaag. Langsheen deze zone wordt de gracht verstevigd aan de hand van geprefabriceerde betonelementen.

* De Warandestraat krijgt een nieuwe toplaag nadat een deel werd herfundeerd. Op twee plaatsen wordt een goot voorzien teneinde het oppervlaktewater te kunnen afvoeren.

  • Hits: 1162
Doe mee Geef een volmacht
© Jurgen Vanlerberghe| Cooked & Spiced by LMD | Cooked & Spiced by LMD