Samen sterk tegen armoede op school!

Niet enkel sommige kinderen kijken met een bang hartje naar de start van het nieuwe schooljaar. Ook voor heel wat Poperingse ouders is de maand september het begin van een barre financiële periode waarbij het maanden puzzelen wordt om de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Eén van de vragen uit de Stemcheck van De Standaard en Het Nieuwsblad gingen over kinderarmoede. De vraag luidde: “Als gezinnen de schoolrekening niet kunnen betalen, moet de gemeente bijspringen.”

Samen heeft – in tegenstelling tot CD&V en open-VLD – volmondig JA geantwoord op die vraag. We aanvaarden niet dat kinderen omwille van de financiële situatie van hun ouders een achterstand zouden oplopen op school, of geen warme maaltijd zouden kunnen eten onder de middag. Uiteraard zorgen we ook voor intensieve begeleiding van de ouders zodat de armoedespiraal kan doorbroken hebben. Maar we twijfelen er niet over om in eerste instantie met de gemeenschap de rekeningen te betalen. Elk kind is even waardevol!

Daarom stelt Samen voor:

  • dat we in overleg met de scholen er voor zorgen dat kinderen uit kansarme gezinnen tegen een symbolische prijs (bv. 1 euro) een warme maaltijd aangeboden krijgen op school.
  • Dat het OCMW de scholen ondersteunt om een actieplan op te maken dat zoekt naar structurele oplossingen. Het Vlaams Netwerk tegen Armoede stelde alvast een zeer interessante leidraad op om hiermee aan de slag te gaan.

Uit onderzoek van Kind en Gezin blijkt dat niet minder dan 150.000 kinderen dit schooljaar regelmatig met een lege brooddoos naar school trekken. Onaanvaardbaar in een rijke regio als Vlaanderen.

Lees ook het artikel in de morgen: "Te veel kinderen zonder eten naar school".

Een lege brooddoos zorgt niet alleen voor gezondheidsrisico’s, het weegt ook op de schoolse prestaties en heeft uitsluiting tot gevolg. Veelal komen deze kinderen al uit kwetsbare gezinnen. Want achterstelling en ongelijke kansen worden jammer genoeg van generatie op generatie overgedragen. Ongelijkheid en armoede beginnen in de wieg en zelfs al in de baarmoeder.

Wij staan voor nultolerantie vanaf de geboorte tot aan het overlijden, maar verzetten ons tegen het culpabiliseren van mensen in armoede.

We moeten armoede bestrijden, niet de armen.

 Armoedebestrijding is een verhaal van kansen grijpen, maar ook van kansen geven. Het is onze strijd om iedereen en in het bijzonder kinderen zo snel mogelijk uit de armoedespiraal te halen. We hebben de plicht om sociale vooruitgang te stimuleren en om alle talenten te benutten.

Doe mee Geef een volmacht
© Jurgen Vanlerberghe| Cooked & Spiced by LMD | Cooked & Spiced by LMD