Skip to main content

We stimuleren het fiets- en watertoerisme langs de IJzer.

Speerpunt #5

Roesbrugge heeft nog heel wat toeristische troeven die beter uit de verf kunnen komen. Daarom blijven we ons inzetten om de Vlaamse overheid te doen investeren in het jaagpad naar Stavele. We zoeken partners om zachte recreatie en boottoerisme te bevorderen. Hoe leuk moet het niet zijn om met een fluisterbootje de IJzer ook stroomopwaarts richting Haringe te verkennen. Zo ontsluiten we ook dit dorp voor toeristen. Zeker als we ook nog eens het netwerk van trage wegen verder uitbouwen.

Duiding bij het filmpje

Dat toerisme een troef voor onze gemeente is, hoeven we je niet meer uit te leggen. Natuur en cultuur vormen een aantrekkelijke mix die elk jaar veel mensen naar onze streek lokken.

In Roesbrugge zijn er de laatste jaren veel vakantiewoningen bijgekomen die druk bezocht worden door mensen die de rust opzoeken. Ze combineren een bezoek aan de hoofdstad van de smaak met een verblijf in de stilte van ons dorp.

Onbenutte toeristische troeven

De IJzer is het werkelijke hart van het dorp. In de winter als de ijzer dubbel zo breed wordt, in de lente als de watervogels er broeden, ’s zomers als we verkoeling zoeken langs het water en in de herfst als alles trager wordt, altijd is het er prachtig.

De dode IJzerwandeling verkent via stille wegen het grenslandschap tussen de Westhoek enFrankrijk. Een wandeling op De Schreve, getypeerd door de indrukwekkende vergezichten over de Ijzervallei. En mensen van ver buiten onze gemeentegrenzen hebben dat ook ontdekt.

Het dorp heeft veel te bieden, maar kan wat extra aandacht gebruiken. Stroomopwaarts vormt het jaagpad al meer dan 20 jaar een probleem.

Een oplossing voor het jaagpad

Roesbrugge zou deel moeten uitmaken van de fietsroute tot Elzendamme. Maar door de erbarmelijke staat van het jaagpad is dit nu niet mogelijk. Het is een spijtige zaak dat een troef als deze er verwaarloosd bij ligt. Jammer genoeg krijgen we ook na herhaaldelijk aandringen bij de Vlaamse Waterwegen nul op het request. Dat de bevoegde minister de H Ben Weyts zich in deze niet wil engageren vinden wij ongehoord. We zullen er dan ook alles aan doen om dit dossier eindelijk weer op de rails te krijgen en tot een goed einde te brengen.

Maar we willen er niet op wachten. We kunnen intussen al veel zelf ondernemen.

Beter als we het Samen doen

We willen partners zoeken om zachte recreatie aan de oevers van de IJzer verder uit te bouwen op en rond het water. Met respect voor wat het dorp aantrekkelijk maakt; de rust en de natuur.

Zo kunnen in overleg met natuurverenigingen fluisterbootjes ingezet worden. Met deze bootjes kun je ongestoord door motorgeluid genieten van de natuur. Voor de actievelingen kunnen we denken aan Kanoverhuur.

Ecologisch toerisme

Door onderhoud en bewegwijzering van trage routes en kerkwegels kunnen we de wandelaars een meerwaarde bieden.

De lokale horeca houdt dapper stand, en verdient wat extra aandacht. Recreanten die de weg naar Roesbrugge vinden kunnen er bijpraten over de couleur local van Petit Paris, Van blauwers en commiezen bij een goed glas.

Samen vindt dat het zonde is het potentieel van een dorp als Roesbrugge niet ten volle te benutten en we willen daar snel en effectief met jullie steun verandering in brengen want het is #beteralswehetsamendoen.