Skip to main content

We blijven investeren in sport

Speerpunt 19

Poperinge investeerde reeds fors in sportinfrastructuur. Terecht. Sport is gezond en brengt mensen met elkaar in contact. Samen wil ook de resterende knelpunten wegwerken. De baseballers van The Frontliners zijn al jaren vragende partij voor een volwaardig baseballterrein en ook de boogschutters van Roesbrugge verdienen meer dan dringend een eigen stek. In Proven moet gekeken worden of er uitbreidingsmogelijkheden zijn voor TSC Proven waar het nu met 2 velden soms heel moeilijk is om iedereen te laten trainen of wedstrijden te laten spelen . Voor de vissers voorzien we extra pontons. We zoeken een evenwichtige oplossing voor het tekort aan indoor tennispleinen.

Geloof je ook dat investeren in sport elke euro dubbel waard is? Stem dan Samen op 14 oktober!


Vissen wordt vaak bestempeld met de term saai, maar het tegendeel hiervan is waar. Het vissen draait meer dan om de sensatie van de grootte van de gevangen vis, de hoeveelheid of het gewicht. Vaak is het een dagje uit om rust te vinden of om te genieten van de prachtige natuur rondom. Wel, ook de Vleterbeek omvat deze vele schoonheden van de natuur en kan niet enkel deze rust bieden aan de vissers zelf, maar ook bij vele passanten. Steeds meer jongeren vinden plezier in het vissen.

Het is dan ook belangrijk dat we deze mooie Vleterbeek niet verloren laten gaan en daarom moeten we investeren. Het verbeteren van de infrastructuur aan de Vleterbeek gebeurde reeds  gedeeltelijk met het plaatsen van 3 vissteigers, voor de toekomst tstaan nog  3 extra vissteigers ingepland. Deze vissteigers bieden de mogelijkheid meerdere jongeren op één vissteiger te plaatsen voor visinitiaties.

Om aangenaam vissen te bevorderen wordt de Vleterbeek ontslibt, en dus uitgediept, waarbij rekening gehouden wordt met het welzijn van de vis zelf. Zo wordt er alles aan gedaan om sterfte van vis te vermijden en blijft uitdieping ter hoogte van de rietkragen uit. Laatste biedt hierbij een schuilplaats voor de vis tegen reigers en aasscholvers, maar kan ook bijdragen tot de paai. Belangrijk hierbij is het zoeken naar een oplossing om het dichtslibben in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Om de vispopulatie aan te dikken kan een visopzetting zeker een steentje bijdragen.

Een goede samenwerking tussen de provincie, de Vlaamse Visserijcommissie en het stad Poperinge, kan bijdragen tot een heropfleuring van de Vleterbeek. Een regelmatige controle en goed onderhoud liggen hierbij aan de basis om de vissers, wandelaars en fietsers hiervan te laten genieten.

Verder moet er nog gekeken worden voor een oplossing voor de hondeschool van Krombeke.

We zoeken een evenwichtige oplossing voor het tekort aan indoor tennispleinen. Nu worden er tennislessen gegeven in de Maeckeblyde zaal maar dit blijkt niet altijd ideaal.  Misschien kunnen we met de stad een private investeerder vinden die mee wil helpen bij het realiseren van een indoortennishal.

We zitten dus ook op vlak van sport nog boordevol ideeën.