Skip to main content

We dragen lokale handelaars een warm hart toe

Speerpunt 16

Onze lokale handelaars hebben het niet altijd even makkelijk. Online shoppen is voor veel Keikoppen in de plaats gekomen van een echt winkelbezoek. Maar we geven de moed niet op. Integendeel willen we zelfstandigen die durven investeren in onze eigen stad nog meer ondersteunen. Met premies, met aantrekkelijke promotiecampagnes en met een evenementenbeleid dat volk naar de winkelstraten lokt. We maken ook werk van een horecacoach die starters van A tot Z begeleidt.

Blog

Net zoals vele andere steden en gemeenten ondervond ook Poperinge de voorbije twintig jaar de gevolgen van een wijzigende economie.

De stad ontwikkelde vooral vanaf 2008 een volwaardig beleid inzake lokale economie. In 2009 kwam er een voltijdse ambtenaar lokale economie in dienst en in 2010 werd de vzw Centrummanagement opgericht als extern verzelfstandigd agentschap van het stadsbestuur.

Het stadsbestuur besliste dan ook om de dienst ondernemen verder te versterken en besliste eveneens tot opmaak van een commercieel strategisch plan dat in 2014 werd goedgekeurd. (zie bijlage 1).

Het bleef ook niet bij een plan, wel integendeel. Eind 2017 waren de meeste acties uit het commercieel strategisch plan uitgevoerd, en werd een vervolg ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De krachtlijnen van dit tweede actieplan

 • Herwerking van het subsidiereglement ter ondersteuning van de lokale economie in de woonkernen.
 • Een nieuwe wedstrijd “win je winkel” met twee te winnen panden, één voor de duur van een jaar gratis huur en één voor zes maanden!
 • Een multidisciplinair begeleidingsteam voor starters
 • Contacteren van (potentiële) kandidaat – starters
 • De bouw van een eigen handelspand of - panden in pps - formule
 • Het centrummanagement voert een nieuwe promotieactie ter promotie van de Poperingse handelaars aansluitend bij de wooncampagne van het stadsbestuur.
 • Een bijgestuurd en aangescherpt acquisitietraject
 • Een hipper handelscentrum:
  • Het Centrummanagement werkt samen met het stadsbestuur om het straatmeubilair in het stadscentrum eenvormig in te richten en voegt er enkele nieuwe hippe en kleurrijke accenten aan toe. Vaak duikt de vraag op naar extra zitmogelijkheden. In het budget van de stad is een algemeen krediet voor straatmeubilair voorzien.
  • Bovendien willen we het stadscentrum ook aantrekkelijker maken naar jongeren toe. Digitalisering zal hierin een hoofdrol spelen. Meer hotspots voor gratis wifi, nieuwe apps maar ook een communicatiezitbank behoren tot de mogelijkheden.
  • De communicatiezitbank (2300 x 740 x 500 mm – 140 kg), ook wel de Sit & Surf zitbank genoemd, is een zitbank waarbij men kan surfen op het web en mobiele apparaten kan laden met behulp van zonne-energie.
  • Met de horeca sector wordt bekeken hoe het imago van Poperinge aangescherpt kan worden d.m.v. zomerse activiteiten, entertainment bij de terrassen, toffe accenten in het straatbeeld en gezamenlijke formules om de link tussen lokaal aankopen en lokaal horecabezoek te versterken. Op een mooie zomerse weekenddag zouden straatartiesten voor wat extra animatie in de stadskern kunnen zorgen.
  • De Stedelijke Raad voor lokale economie wenst dat het stadsbestuur nagaat of het niet mogelijk is om ook de winkelstraten kindvriendelijker in te richten. De raad stelt voor om speeltoestellen te plaatsen in de winkelstraten en op de Grote Markt. Dit dient verder in kaart gebracht te worden naar ruimte en veiligheid.
 • Attractief inkleden en voorstellen van leegstaande panden
 • Versterken van de communicatie en samenwerking met de handelaars

Samen wil de komende jaren op de ingeslagen weg verdergaan. Een levend stadscentrum kan immers niet zonder lokale handelaars. We willen ook aandacht hebben voor nieuwe ontwikkelingen op het vlak van circulaire economie en deeleconomie. Indien nodig gaan we actief op zoek naar een ruimte waar dit zich kan ontwikkelen.

Tot slot denken we dat het ook nuttig is om extra aandacht te schenken aan onze horeca. Er is de voorbije jaren toch wel sprake van een zekere verschraling in het aanbod. We kunnen wel wat nieuw initiatief gebruiken. Een horeca-coach moet jonge starters op weg helpen.