Skip to main content

Waardering voor onze vrijwillgers

Speerpunt 9

Er zijn in Poperinge heel wat mensen die zich met plezier op vrijwillige basis willen inzetten om het leven van anderen aangenamer en beter te maken. De dorpsdienst Nestor met zijn vele tientallen vrijwilligers is daar een mooi voorbeeld van. Samen wil de komende jaren investeren in een professionele ondersteuning van alle vrijwilligers. We willen ook actief op zoek gaan naar nieuwe initiatieven waar vrijwilligers kunnen aan meewerken. We denken onder andere aan huiswerkklassen of zwembuddy’s voor senioren maar ook aan het beheer van parkjes en plantsoenen.

Bronnen

Blog

Vrijwilligerswerk is de hoeksteen van ons sociaal weefsel. Want zeg nu zelf, wie zit nu niet in een vereniging? En welke vereniging zou blijven draaien zonder de tomeloze inzet van talloze vrijwilligers?

Alleen al daarom verdient vrijwilligerswerk ondersteuning van het stadsbestuur. Vrijwilligerswerk zorgt namelijk voor een warme en solidaire samenleving, en speelt zich bij uitstek lokaal af. Daarom moet Poperinge een intern vrijwilligersbeleid op poten zetten, ondersteund door een beleidsplan dat richting geeft en een politiek draagvlak biedt.

Onderdeel van zo’n beleidsplan moet allereerst een uniek aanspreekpunt binnen het stadsbestuur aanduiden voor alle vragen en info rond vrijwilligerswerk. Wij zien hiervoor opportuniteiten binnen het Sociaal Huis, waar nu al veel kennis verzameld zit rond dorpsdienst Nestor en de huiswerkklas in de Bellewijk. Zo weten veel verenigingen wellicht niet dat Vlaanderen een gratis vrijwilligersverzekering aanbiedt, of hoe een overeenkomst voor vrijwilligerswerk opgemaakt dient te worden.

Na een grondige bevraging bij alle actoren kan er zo in kaart gebracht worden waar er nood is aan meer vrijwilligers. Via een digitaal vrijwilligersloket en een oproep in de stadskrant kunnen we alle initiatieven bundelen en ‘vacatures’ openstellen.
Enkele concrete ideeën:

  • De stoep sneeuwvrij maken bij senioren of mindervalide mensen,
  • Huiswerkklassen in de naschoolse opvanginitiatieven,
  • Beheer van perkjes of plantsoenen,
  • Repaircafés,
  • Een mobiele groene ploeg, die tips geeft over natuurlijke tuinen en bermen,

Kortom, werk en ideeën genoeg, nu is het tijd om ze ook aan te pakken!