Skip to main content

Een project met durf en uitstraling op de vroonhofsite

Speerpunt 4

Durven

Op de Vroonhofsite kunnen we een schitterend project ontwikkelen met een nieuwe kunstacademie en het Huis van het Kind, al dan niet in een combinatie met wonen.

Samen vindt het vooral belangrijk dat het project durf uitstraalt. We moeten durven kiezen voor beeldbepalende gebouwen die best de hoogte mogen ingaan. We moeten durven kiezen voor een nieuwe groene long. We moeten durven kiezen voor een duurzame aanpak van de parkeervraag.

30% groen

We laten ontwerpers straks alle vrijheid, al lijkt het ons evident dat minstens 30% van het terrein voorbehouden wordt voor een nieuw parkje.

De ontwikkeling van het Vroonhofproject is van strategisch belang voor de verdere ontwikkeling van Poperinge. Belangrijke functies zoals het Huis van het Kind en de Kunstacademie krijgen een plaats in het hart van de stad. Nu het stadsbestuur eigenaar is van 1,2 hectare grond in het volle hart van de stad, hebben we de plicht om hier iets neer te poten waar alle Poperingenaars trots op kunnen zijn.

Beeldbepalende architectuur dus. Maar ook een nieuwe groene long, waar Poperingenaars elkaar kunnen ontmoeten en tot rust kunnen komen. Uiteraard zullen er ook parkeerplaatsen nodig zijn. Maar laat ons daar bovengronds toch niet mee overdrijven.

Terug naar het centrum

De Kunstacademie, door velen nog steeds de ‘muziekschole’ of de ‘tekenschole’ genoemd. Wie van ons, of zijn of haar kinderen heeft er géén tijd doorgebracht? Voor velen is dit het begin van levenslange cultuurbeleving en plezier. Sinds de sluiting van de oude gebouwen in De Werf heeft de Academie een tijdelijk onderkomen in de gebouwen van de Sint-Jansziekenhuis langs de ring.

Het was van bij het begin van deze verhuis duidelijk dat dit een tijdelijk gegeven moest zijn.. Zeker in een Kunstacademie heb je al eens aangepaste lokalen nodig. En dan zijn voormalige ziekenhuiskamers toch vaak niet meer dan een welgekomen noodoplossing. Een Kunstacademie moet ook de deuren wijd open kunnen gooien en op die manier zorgen voor animo in de stad. Dat lukt natuurlijk net iets moeilijker als je buiten de Ring zit.

Alternatieve financiering

Ook biedt de ontwikkeling van deze site een alternatieve optie om een cultuurzaal in het centrum te creëren die voldoet aan de hedendaagse eisen. Het idee om de OLV kerk een culturele invulling te geven is de moeite om verder te onderzoeken. We willen dit ook doen. Maar wel met een open geest.

Geen onderzoek dus waarbij de uitkomst op voorhand vast ligt. Laat ons nog maar eens rustig nadenken over de architecturale beperkingen in de kerk. Laat ons goed in kaart brengen wat de onderhoudskosten zullen zijn. En laat ons vooral kijken of er op het toch wel beperkte podium ook kan geprogrammeerd worden wat men wil programmeren.

Dit alles kan afgewogen worden tegen de mogelijkheid om deze nieuwe zaal alsnog te integreren in de academie, zodat ze alternerend als leslokaal en presentatieplek kan ingezet worden en als cultuurzaal. Dubbel gebruik voor een lagere investering? Ook die piste is zeker het onderzoek waard!

En uiteraard hangt hier een prijskaartje aan vast. Minder hoog evenwel dan sommigen laten uitschijnen. Bovendien zijn wij er van overtuigd dat er voldoende mogelijkheden zijn om naar een publiek-private samenwerking te gaan. Het lijkt ons minstens het onderzoeken waard of we via de realisatie van een aantal goed gelegen woongelegenheden niet een deel van de aankoopkosten van de gronden kunnen recupereren.

Of waarom niet helemaal out-of-the-box denken over een private partij die wil investeren in een hotel?