Skip to main content

De kunstjeugdbeweging

Speerpunt 13

De Poperingse jeugd heeft het geluk te kunnen kiezen uit een heel divers aanbod jeugdverenigingen. Samen vindt het evident dat we die verenigingen blijven ondersteunen. We zorgen voor goede lokalen voor alle jeugdverenigingen, maar ook voor inhoudelijke en administratieve ondersteuning om bijvoorbeeld het kamptransport georganiseerd te krijgen. We willen het bestaande aanbod ook uitbreiden met een kunstjeugdbeweging waar kunst en erfgoed het vertrekpunt zijn voor de activiteiten, over alle kunstdisciplines heen en met alle mogelijke invalshoeken.

Blog

Samen draagt respect voor de Poperingse jeugdbewegingen hoog in het vaandel. Die verenigingen zijn voor de ontwikkeling van jongeren van onschatbare waarde.

In de jeugdbeweging krijgen kinderen de kans zichzelf en de wereld rondom hen te ontdekken. Ze leren er belangrijke levenslessen die niet in schoolboeken te vinden zijn. Ze leren er om zelfstandig te zijn, vrienden te maken, leiding te nemen, activiteiten te organiseren, zich aan regels te houden en vooral zich onbekommerd uit te leven. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. De jeugdbeweging is bovendien het perfecte tegengif voor overdreven schermtijd.

Alle jeugdverenigingen worden gedragen door enthousiaste vrijwilligers. De vele leiders en leidsters maken naast hun studies  en drukke sociale leven tijd vrij om de tofste activiteiten te verzinnen. Er blijft dan niet veel ruimte over om je met administratieve rompslomp bezig te houden. Toch moet ook de papierwinkel in orde blijven. Wij pleiten daarom voor een goede administratieve ondersteuning, zodat de leiders bezig kunnen zijn wat echt belangrijk is: spelen en inspireren.

In de meeste jeugdbewegingen vormen spelen en samen zijn de basis van alle activiteiten. Maar er zijn ook specifiieke accenten mogelijk. Sommige jeugdbewegingen groeien vanuit een bepaald thema zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis, Natuurbehoud, Sport, en waarom ook niet kunst?

Als je ziet wat er allemaal in onze Kunstacademie beweegt is er aan creativiteit in Poperinge geen gebrek. Er is dus zeker plaats voor een kunstjeugdbeweging in onze stad. Een vereniging waar kunstbeleving op een speelse manier kan gebeuren. Er zijn mogelijkheden genoeg zoals bijvoorbeeld een open atelier waar jongeren zich in alle denkbare disciplines kunnen uitleven, een theatergroep of een club die uitstappen naar tentoonstellingen organiseert,.…

Samen wil initiatieven als deze heel graag mee ondersteunen.

Sommige groepen kiezen bewust voor kleinschaligheid, daar moeten we rekening mee houden in het subsidiebeleid. Sommige jongeren vinden hun plaats niet in grote groepen, het is aan ons om plaats voor hen te maken. De kunstjeugdbeweging kan daar mede een antwoord op zijn. En het een hoeft het ander niet uit te sluiten natuurlijk. Kinderen kunnen perfect naar twee jeugdbewegingen gaan. Op zondag in de modder ravotten en de zaterdag verfkleren thuis komen, waarom ook niet?

Kijk eens naar de website bazart.org/over-bazartdan krijg je toch direct goesting om creatief aan de slag te gaan?

Samen wil de jeugdwerking alle zuurstof geven door hen inhoudelijk, financieel en logistiek te ondersteunen omdat we geloven dat een jeugdbeweging voor elke jongere een meerwaarde kan zijn. Een goede jeugdwerking maakt onze samenleving sterker en daar worden we allemaal beter van.

Beter als we
het Samen doen