Skip to main content

500 (overdekte) fietsstalplaatsen

Speerpunt 17

We willen zoveel mogelijk Poperingenaars op de fiets. Daarom blijven we investeren in veilige fietspaden naar het centrum en tussen de deelgemeenten. Ook op andere vlakken kunnen we het comfort van de fietser verhogen. Zo willen we investeren in 500 bijkomende fietstalplaatsen. Als we hiervoor een aantal parkeerplaatsen voor wagens moeten opofferen, dan doen we dat weloverwogen. We denken ook aan overdekte en afsluitbare fietsstalplaatsen die we voor een klein prijsje verhuren aan mensen die in hun eigen huis of appartement geen plaats hebben. We zorgen er ook voor dat er op grote evenementen tijdelijke fietsparkings komen.

Blog

Extra fietsenstallingen in de stad en de deelgemeenten plaatsen, leidt tot heel wat positieve effecten en vangt ook een aantal noden op. Er verscheen een zeer interessante studie van Fietsberaad Vlaanderen waar we ons graag door laten inspireren. De studie toont aan dat extra fietsstallingen er voor zorgen dat:

  • het aandeel van de fiets in het verkeer toeneemt
  • er minder fietsen gestolen worden en ook het vandalisme aan geparkeerde fietsen sterk afneemt
  • de openbare ruimte aan kwaliteit wint als er geen overlast meer is van op de stoep geparkeerde fietsen.
  • als meer mensen de fiets nemen, de parkeerdruk automatisch daalt
Het volledige adviesdocument valt hier na te kijken en is zeker een bron van inspiratie om de ambitie van 500 extra (overdekte) fietsstalplaatsen uit te voeren.

Evenementen zorgen meestal voor een heel sterke maar ook kortstondige stijging van de vraag naar fietsparkings. Willen we meer mensen op de fiets krijgen dan moeten we er ook voor zorgen dat ze hun fiets comfortabel kunnen parkeren tijdens die evenementen. Daarvoor moeten we het warm water niet uitvinden. Inspiratie kunnen we onde rmeer halen in het Movilo-project uit Brugge.

Wij stellen voor om op niveau van CO7 even na te denken over een gezamenlijke aankoop van 1 of 2 van die trailers, die dan intergemeentelijk kunnen ingezet.