Skip to main content

Een bruisend marktplein

Speerpunt 11

We hebben best een gezellig marktplein, maar ook hier ongetwijfeld het motto dat alles beter kan. Daarom willen Samen in goed overleg met de horeca-uitbaters nadenken over hoe we ons marktplein nog aantrekkelijker kunnen maken. We denken dat het mogelijk moet zijn om in de zomermaanden meer plaats te voorzien voor terrassen, picknickplaatsen en speeltoestellen. Of waarom niet onderzoeken of het mogelijk is om enkele maanden per jaar het volledige plein op zondagnamiddag verkeersvrij te maken?

Blog

De Grote Markt is het absolute centrum van onze stad en een gezellig marktplein. Het is de plek waar de wekelijkse Vrijdagmarkt wordt gehouden, waar evenementen plaatsvinden (Marktrock, Lekker Westhoeks, Kermis), en waarrond zich een attractief horeca-aanbod nestelt.

Het is belangrijk om die centrumrol te behouden en nog verder te versterken. Open ruimte moet je optimaal beheren. Daar groeien kinderen op en spelen jeugdbewegingen, daar maken mensen wandelingen en oudere bewoners een ommetje. De Markt kan met enkele kleine toevoegingen nog meer het bruisend hart van de stad worden. Uiteraard willen we de pleinfunctie kunnen aanhouden voor Marktdagen en grote evenementen.

Waarom dus niet investeren in mobiele elementen, die de Grote Markt tijdens de vakantiemaanden versterkt. Denk dan aan een ruimte met zit- en picknickbanken, verplaatsbare plantenbakken (met bomen?) en degelijke speeltoestellen.

We willen ook onderzoeken of het haalbaar is om tijdens de zomermaanden het aantal parkeerplaatsen te beperken, zodat de horecazaken aan de kant van de St-Bertinuskerk grotere terrassen kunnen plaatsen. Ook willen we onderzoeken of terrassen mogelijk zijn voor gebouwen zonder etalagefunctie.

Helemaal bruisend wordt het pas als we ook wat extra evenementen toevoegen , en het plein enkele zondagen op het jaar verkeersvrij maken en extra evenementen toevoegen.