Skip to main content

Vol voor groene energie

Speerpunt 10

Met vier windmolens en behoorlijk wat zonnepanelen hebben we in Poperinge de trein van de duurzame energieproductie niet gemist. Toch zullen we de komende jaren een stevige tand moeten bijsteken als we er willen in slagen om het aandeel van fossiele brandstoffen èn kernenergie terug te dringen. Wist je immers dat we van de 500.000 MWh die we verbruiken, er maar 30.000 zelf opwekken via zon en wind? Volledig zelfvoorzienend zullen we op korte termijn wel niet worden. Samen wil de lat wel hoog leggen. Daarom pleiten we voor een verviervoudiging van de groene energieopwekking via wind en zon.

Blog

Samen gaat vol voor groene energie, dat wisten jullie wellicht al.

Uiteraard gaat deze omslag niet vanzelf, integendeel zelfs. We herinneren ons allemaal de heisa rond het private windmolenproject op de industriezone.

Daarom lanceerden Marjan Chapelle en Pieterjan Vallaeys eerder al het idee van windrechten. Deze garanderen dat niet enkel de lasten van grote energieprojecten, maar ook dat de baten en lusten bij de burgers terechtkomen. Dit kan perfect mogelijk gemaakt worden door de oprichting van een burgercoöperatie die investeert in de opwekking van energie.

Daarvoor zijn echter een aantal voorwaarden noodzakelijk. Zo moet het stadsbestuur allereerst een windplan opmaken. Dit plan bevat alle zones waar windmolens geplaatst kunnen worden volgens de geldende regels. Zo is het OCMW bijvoorbeeld eigenaar van landbouwgrond langs de Frans-Vlaanderenweg waar een windproject mogelijk zou zijn.

Pas als dit plan er is, kan er gesproken worden met alle actoren, gaande van de buren tot en met projectontwikkelaars.

Maar met wind alleen komen we er niet. Een tijd terug lanceerden we met Samen een oproep om op stroomversnellers.be geschikte daken te selecteren voor de opwekking van grootschalige energie.

1 van die daken was het dak van het voormalige ziekenhuis langs de ring. We hebben ons de vrijheid genomen om daar zelf eens wat berekeningen rond te maken.

Op het dak zelf passen in ideale omstandigheden 936 zonnepanelen op een oppervlakte van meer dan 1.500 m2. Zo kan je met een investering van 315.000 EUR meer dan 270.000 kWh elektriciteit opwekken. Dit komt overeen met het jaarlijks gebruik van bijna 80 gezinnen.

Deze energie kan in eerste instantie gebruikt worden door Emmaus, het woonzorgcentrum van het Onze-Lieve-Vrouw-Gasthuis; Estrada, een afdeling van de Lovie; en andere huurders in het voormalige ziekenhuis. Wat over is kan geïnjecteerd worden op het elektriciteitsnet.

Door de grootschaligheid van dit project zijn er subsidies voorzien door de Vlaamse Regering, waardoor al na 9 jaar de investering terugbetaald zou zijn.

Ook de winst voor het milieu is niet te versmaden: een project van deze omvang spaart 190 ton CO2 per jaar uit!

Dit is natuurlijk allemaal gebaseerd op standaardwaarden, maar het geeft wel een heel mooi beeld van hoe we met vereende kracht de omslag kunnen maken naar een duurzaam, en waarom niet zelfredzaam, Poperinge!