Skip to main content

Een bruisend en veilig stationsplein

Speerpunt 6

Er is een oud spreekwoord dat zegt dat je maar één keer de kans krijgt om een goede eerste indruk te maken. Daarom wil Samen dat er werk gemaakt wordt van de heraanleg van het Stationsplein. Samen met de NMBS en De Lijn willen we van dit plein een bruisende plaats maken, waar mensen die in Poperinge aankomen onmiddellijk ervaren dat ze welkom zijn in de Hoofdstad van het Goede leven. En natuurlijk besteden we veel aandacht aan verkeersveiligheid, zodat voetgangers, fietsers, wagens en bussen niet langer kris-kras door elkaar heen hun weg moeten vinden.

Veel potentieel

Poperinge heeft een mooi, typisch stationnetje in een buurt die best wat potentie heeft. De omslag naar een aantrekkelijke toegangspoort voor de stad zal echter niet zomaar gaan. Het huidige plein is uitgeleefd.

Het is bovendien ook puur functioneel ingericht vanuit het oogpunt van de autobestuurder, waardoor er heel regelmatig onveilige situaties ontstaan voor voetgangers en fietsers.

De horeca op en rond het plein ziet zich dan weer geconfronteerd met quasi-onbestaande terraszones.

Ter hoogte van het Stationsplein is de Ieperstraat ook onnodig breed. Kortom, een totale heraanleg dringt zich op.

Een eerste denkoefening

Het stadsbestuur zag dit eerder ook al in. Logisch dus dat de stationsbuurt in het Ruimtelijk uitvoeringsplan centrumontwikkeling, goedgekeurd door de gemeenteraad in november 2014, aangeduid staat als een strategische projectzone. Op het roodomrand bouwblok ligt sindsdien een voorkooprecht. De stad kocht al 1 woning.

Het RUP bevat ook een eerste vingeroefening van hoe het plein er zou kunnen uitzien. Voor het stationsgebouw valt onmiddellijk het groene onthaalplein op, met een mooie terraszone voor Flou’s Café.

Terraszones die overigens ook voorzien worden aan de boven- en zijkant van het plein, zodat ook daar horeca en handel ruimte krijgt om verder te ontwikkelen.

Het bestaande bouwblok wordt in deze tekening afgebroken en maakt plaats voor een verder te ontwerpen verkeersplein, waar zowel bussen als wagens hun plaats vinden.

Uiteraard is dit maar een eerste oefening, maar toch al één die doet dromen…

Wijzigingen bij de NMBS

Ondertussen veranderde er trouwens best nog wel één en ander. De NMBS wijzigde grondig de manier waarop treinen gerangeerd worden, waardoor de sporen voor het stationsgebouw hun functie verloren en uitgebroken werden.Nu ligt daar een grote kiezelvlakte.

Niet onmiddellijk de beste manier om deze zone te gebruiken. Het verkeersplein zoals aangeduid op bovenstaande figuur kan dus nog een stuk groter gemaakt worden. Op die manier hoeven er ook geen parkeerplaatsen te verdwijnen.

En wie weet kan de fietsenstalling zelfs verplaatst worden tot net voor het stationsgebouw.