Skip to main content

Een harde aanpak van zwerfvuil

Speerpunt 25

Blog

Zwerfvuil en sluikstorten. Het kost de gemeente en andere overheden handenvol geld. Belastinggeld dat beter en nuttiger besteed kan worden.

Bovendien is ook de impact op het leefmilieu en op onze omgeving niet gering. Een groot deel van het zwerfvuil bestaat bovendien uit plastiek, petflesjes en drankblikjes. Producten die niet of slechts op zeer lange termijn afbreekbaar zijn. Dieren raken er daarenboven in verstrikt, het komt via het veevoeder in de magen van koeien terecht…

Poperinge ondertekende eerder reeds het charter van de Statiegeldalliantie, dit ondanks tegenstribbelen van N-VA en open-VLD. Wij denken dat het goed zou zijn om statiegeld in te voeren op drankverpakkingen zoals PET-flesjes en drankblikjes. Jammer genoeg zwichtte de Vlaamse regering andermaal voor de lobby van de verpakkingsindustrie en werd de invoering ervan niet goedgekeurd. Veel Poperingenaars storen zich terecht aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen. Het straatbeeld wordt er immers niet mooier door.

Extra aandacht in september

Poperinge doet al jaren veel inspanningen om sluikstort en zwerfvuil te verminderen. Denk maar aan de sensibiliseringscampagnes of het organiseren en ondersteunen van opruimacties. In de toekomst willen we nog een tandje bijzetten.

Samen met andere diensten, zoals de politie, zullen we dan extra aandacht geven aan de handhaving van zwerfvuil en sluikstorten. Natuurlijk reken het stadsbestuur ook op de medewerking van de inwoners. Zie je ergens sluikstort of grote hoeveelheden zwerfvuil, dan wordt gevraagd om dat te melden via een meldingsformulier. Ook de politie zal extra aandachtig zijn.

Toch willen we niet alleen optreden tegen sluikstort, maar zullen we ook aandacht besteden aan zwerfvuil dat jongeren achterlaten in de schoolomgeving. Deze actie zal eerder sensibiliserend zijn. We kiezen dus niet alleen voor een harde, maar vooral ook voor een positieve aanpak. Wie z’n afval correct in de vuilbak gooit, mag rekenen op een complimentje!

We vinden het ook een goed idee om aan de slag te gaan met slimme vuilbakken. Het is geen onbekend beeld: vuilnisbakken die uitpuilen op drukke plaatsen in het midden van een stad. Terwijl een stad net op zo'n momenten zich op haar best wel tonen aan de vele bezoekers. Kortrijk zocht en vond een oplossing. De stad investeerde begin 2017 in drie 'slimme vuilbakken' met een perssysteem op zonne-energie genaamd ECOnTOP. Door het afval samen te persen verdicht het tot zevenmaal het volume. Raken de vuilbakken toch te vol, dan sturen zij een signaal naar de afvalophalingsdiensten.

Gedaan dus met overvolle vuilbakken en rondslingerend vuilnis. Bovendien worden onnodige controles van vuilbakken tot een minimum gereduceerd. Samen wil dit systeem ook toepassen in Poperinge. Want nu kruipt er wel heel veel tijd en energie in rondrijden, terwijl bij ophaling dan vaak blijkt dat de vuilbak maar half vol zit.