Nieuws bij Samen

Checklist moet Poperinge toegankelijker maken.

Checklist moet Poperinge toegankelijker maken.

De stad Poperinge en de focusgroep voor mensen met een beperking hebben samen een ‘Checklist toegankelijkheid’ uitgewerkt. Er komt een checklijst met richtlijnen voor openbaar domein en een lijst met tips voor horecazaken.

Al sinds 2015 werkt de Focusgroep voor mensen met een beperking samen met de stad aan een toegankelijker Poperinge. Voorzitter Daniel Moeyaert is trots wat er op een korte tijd kon worden gerealiseerd: “Zo heb ik op vraag van de dienst Toerisme 82 horeca zaken in Poperinge bezocht om hun toegankelijkheid te controleren. Na ons advies zijn er 17 die bepaalde aanpassingen hebben gedaan. In de brochure ‘Hoppen in Poperinge’ worden de restaurants vermeld met het logo van al diegene die in orde zijn. Daarnaast werden een deel van de paden in het stadspark, die omzeggens niet te doen ware met rollator of rolstoel, aangepast. Ook werd er in het nieuw zwembad een doucherolstoel en tillift voorzien.”

“Ook zijn er tijdens de laatste edities van de Parkconcerten altijd aangepaste toiletten en is er een namiddag tijdens de kermis waarbij heel wat marktkramers zich aanpassen en ervoor zorgen dat alle attracties toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. We kunnen dus zeggen dat we samen met de stad al mooie dingen hebben gerealiseerd. Maar er zijn nog heel wat zaken die beter kunnen. Zo moeten een aantal voetpaden nog hellend gemaakt worden aan de uiteinden en zijn er nog heel wat goten die vrij diep zijn”, vertelt Daniël Moeyaert nog.

Dat het werk is nog niet af is, weet ook de Poperingse schepen voor Welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen): “Heel wat publiek en privaat domein werd aangelegd in een tijd waar rolstoeltoegankelijkheid, jammer genoeg, veel minder hoog op de agenda stond dan vandaag. Nu alles snel gaan veranderen is onhaalbaar voor private actoren maar ook voor ons als stad.”

“Wel kunnen we ervoor zorgen dat men in de toekomst niet dezelfde fouten maakt. Daarom werkte de focusgroep voor mensen met een beperking samen met de Technische dienst van de stad Poperinge een tweeledige checklist uit voor openbaar domein enerzijds en horeca en handelszaken anderzijds. De checklist voor openbaar domein bevat richtlijnen die de stad kan gebruiken bij de heraanleg van wegen, voetpaden, pleinen of openbare gebouwen. Dit gaat van de leuning of trappen in openbare gebouwen over de breedte van de voetpaden tot het aantal parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Daarnaast werd er ook een checklist gemaakt voor horecazaken. Deze bevat tips hoe toekomstige zaakvoerders hun zaak rolstoeltoegankelijk kunnen inrichten. Deze lijst zal worden meegegeven wanneer men bij de dienst Ruimtelijke Ordening langsgaat”, besluit de schepen. 

 

Lees meer...

Vanaf 2020 kunnen ook senioren uit het centrum van Poperinge beroep doen op NESTOR

Vanaf 2020 kunnen ook senioren uit het centrum van Poperinge beroep doen op NESTOR

Tot op vandaag kunnen enkel mensen in het buitengebied beroep doen op de diensten van vanaf februari 2020 zullen ook inwoners van het centrum van Poperinge beroep kunnen doen op de diensten van NESTOR.

Nestor ontstond in 2002 als intergemeentelijke samenwerking tussen Alveringem, Poperinge en Vleteren. Later kwamen daar Lo-Reninge, Heuvelland en Mesen bij. NESTOR heeft iets meer dan 250 actieve vrijwilligers. De vrijwilligers van NESTOR gaan langs bij senioren en zorgbehoevende inwoners. De vrijwilligers staan in voor vervoer, houden gezelschap, doen boodschappen of komen gewoon langs voor een bezoekje. NESTOR zorgt ervoor dat mensen langer kunnen thuis blijven wonen en strijdt tegen eenzaamheid.

Een aantal interne en externe ontwikkelingen hebben er evenwel voor gezorgd dat de intergemeentelijke samenwerking tussen de zes gemeenten in 2020 stopt. Poperings schepen voor seniorenzorg Bryan Vanderhaeghe benadrukt evenwel dat het NESTOR verhaal niet stopt: “De uitdagingen waarvoor zorgnetwerk NESTOR destijds werd opgericht zijn nog steeds actueel, als ze al niet sterker geworden zijn. Denken we maar aan de vervoersproblematiek, sterker wordende vergrijzing of het afbrokkelen van sociale netwerken.  De dienstverlening van NESTOR mag en zal dan ook niet wegvallen, maar op een andere, meer lokale manier worden georganiseerd. In plaats van een intergemeentelijke samenwerking zal het zorgnetwerk op gemeentelijk niveau of door enkele buurgemeenten samen worden uitgebouwd.”

Vanaf februari 2020 stappen stad en OCMW Poperinge uit het samenwerkingsverband en starten met een eigen dienst, NESTOR Poperinge. Iets wat volgens Vanderhaeghe een logische evolutie is waarbij de burger enkel wel kan varen: “Tot op vandaag konden enkel senioren die in het buitengebied wonen gebruik maken van NESTOR, senioren in het centrum niet. Vanaf 2020 zullen ook de ouderen uit het stadcentrum beroep kunnen doen op NESTOR, wat niet onbelangrijk is gezien mensen op oudere leeftijd steeds vaker in het stadcentrum gaan wonen. NESTOR wordt geïntegreerd in het lokaal dienstencentrum De Bres. Zowel de Bres als NESTOR hebben een sterke vrijwilligerswerking. We zijn ervan overtuigd dat beide diensten elkander dan ook zullen versterken. NESTOR en de Bres werken nauw samen met de dienst seniorenzorg Poperinge.“

Lees meer...

OCMW trekt de buurten in

OCMW trekt de buurten in

De OCMW-diensten zullen in de toekomst steeds vaker buurtgericht werken. Vanaf september komt de Bellewijk aan de beurt, vanaf oktober Roesbrugge.
 
Vanaf september gaat de pas opgerichte seniorendienst op regelmatige basis werken vanuit het buurthuis in de Bellewijk, vanaf oktober doet hij hetzelfde in Roesbrugge. De komende jaren zullen de Poperingse OCMW-diensten steeds vaker in de Poperingse buurten en deelgemeenten te vinden zijn. Op die manier wil het stadsbestuur sterke, zorgzame buurten creëren. Buurtgericht werken zal volgens schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) in de toekomst steeds belangrijker worden. “We zien dat een aantal maatschappelijke tendensen zoals de vergrijzing, eenzaamheid, individualisering, en dergelijke ervoor zorgen dat mensen in een kwetsbare positie steeds vaker de weg naar de juiste hulpverlening niet vinden. Om deze mensen beter te kunnen helpen gaan een aantal van onze diensten dichter bij onze inwoners werken. Vanaf september gaat onze net opgerichte seniorendienst op regelmatige basis werken vanuit het buurthuis in de Bellewijk. Geïnteresseerden zijn welkom op onze startdag op dinsdag 10 september in het buurthuis. Er zijn infomomenten om 10 uur, 14 uur en 18 uur.”
 
“Vanaf oktober gaan we hetzelfde doen ons buurtsalon in Roesbrugge, met een startmoment op dinsdag 1 oktober om 14 uur in het buurtsalon. Andere buurten en deelgemeenten zullen in de toekomst volgen. Onze sociale dienst heeft op vandaag een zitdag in Proven en Roesbrugge en een buurtwerker in de Bellewijk, ook daar kijken we hoe we dit in de toekomst kunnen uitbreiden”, aldus nog schepen Bryan Vanderhaeghe.

Lees meer...

CAW komt vanaf september wekelijks naar sociaal huis

CAW komt vanaf september wekelijks naar sociaal huis

Vanaf september houdt het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) een wekelijkse zitdag in het sociaal huis in Poperinge. Iedere donderdag kunnen inwoners van Poperinge er terecht met al hun welzijnsvragen.

Het CAW is een regionale organisatie die mensen helpt met al hun vragen en problemen rond welzijn. Op vandaag had de organisatie een zitdag in Ieper, Veurne en Diksmuide, vanaf september komt daar Poperinge bij. Volgens schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe mag het belang van een CAW-zitdag niet onderschat worden: “ Het CAW is een organisatie waar iedereen terecht kan voor problemen van verschillende aard, dat kunnen financiële, administratieve, juridische of materiële problemen zijn maar evengoed problemen in je gezin, familie of je sociale omgeving. De hulpverleners van het CAW luisteren en leidden de mensen naar de beste hulp toe. Ik ben dan ook zeer blij met deze samenwerking met het CAW en hun zitdag op donderdag. Vroeger moesten onze inwoners al eens naar Ieper voor bepaalde hulpverlening, nu zal men terecht kunnen in het sociaal huis.”

Lees meer...

Poperinge wordt een warme stad

Poperinge wordt een warme stad

1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen… een ontluisterend cijfer, dat zich dan ook vertaalt in het hoge suïcidecijfer in Vlaanderen. Daarom stapt Poperinge, samen met 41 andere gemeenten, in het project Warme Steden en Gemeenten. Poperinge draagt zo een steentje bij aan het verhogen van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren.

Poperinge verenigt alle organisaties die werken naar kinderen en jongeren en hun mentaal welzijn. Zo worden de krachten gebundeld om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen. Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor gezondheid en welbevinden in het latere leven en vermijdt veel psychisch leed. Poperings schepen van Welzijn Bryan Vanderhaeghe legt verder uit: " Het einddoel moet het creëren van een veilige plek zijn. Waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten."

Daarbij zal Poperinge zich baseren op 8 pijlers om veerkracht te versterken:
1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren
2. Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan
3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling
4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving
5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid
6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving
7. Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg naar hulp vinden
8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid

Hierbij worden ze begeleid door Logo Midden-West-Vlaanderen ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven.
Binnenkort zie je ook Warme William verschijnen in het straatbeeld. Deze campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel.


Bekijk hier het verslag van VRT nieuws: https://vrtnws.be/p.mD37RayLR

 

Lees meer...

Poperinge blijft inzetten op mentale gezondheid, ook zonder financiële steun van Vlaanderen

Poperinge blijft inzetten op mentale gezondheid, ook zonder financiële steun van Vlaanderen

 

Poperinge houdt de eerstelijnspsycholoog met eigen middelen aan boord. Tot voor kort kreeg de stad hiervoor financiële steun vanuit Vlaanderen, maar dat duwtje in de rug valt nu weg. Poperinge vindt de mentale gezondheid van zijn inwoners erg belangrijk en kiest er dus voor om de eerstelijnspsychologie te behouden.

Geen steun meer van Vlaanderen

Al 6 jaar kan het OCMW van Poperinge een eerstelijnspsycholoog te werk stellen dankzij Vlaamse subsidies. Maar omdat minister van volksgezondheid Maggie De Block besliste om psychologische steun te laten terugbetalen werd het project in Poperinge niet meer te verlengd. Dat betreurt schepen van sociale zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen): “Het project was zeer succesvol, de afgelopen jaren werden per jaar zo’n 173 mensen geholpen. De meesten werden doorverwezen naar de eerstelijnspsycholoog door hun huisarts (42%), maar ook heel wat mensen vonden er hun weg via het OCMW of op eigen initiatief. De eerstelijnspsycholoog begeleidt in een drietal sessies mensen die het moeilijk hebben. In het nieuwe systeem zullen enkel mensen met angsten, depressie of alcoholverslavingen worden terugbetaald, mensen met andere problemen betalen de volle pot. Ook zien we dat het minder laagdrempelig is, omdat er enkel kan worden doorverwezen door een arts.  Bovendien zijn er in onze streek zeer weinig psychologen die zich inschreven op het terugbetalingssysteem. Ik vrees dus dat heel wat mensen in de kou zullen blijven staan.”

Mentale gezondheid is te belangrijk

Nu de Vlaamse steun wegvalt kiest Poperinge ervoor om de eerstelijnspsycholoog op eigen kracht verder te zetten, een beslissing die nodig is volgens schepen Vanderhaeghe: “Jammer genoeg merken we dat het aantal mensen dat uit het leven stapt in de Westhoek een pak hoger ligt dan in de rest van Vlaanderen. Ook in Poperinge zien we dat zelfmoord, vooral bij 20- tot 50-jarigen, een belangrijke doodsoorzaak is. Als stad zijn we ervan overtuigd dat er nood en behoefte is aan iemand die de mensen op korte termijn kan helpen, ook al vraagt dit een behoorlijke inspanning voor een kleine stad als Poperinge.”

Lees meer...

Wegvallen Habito woonwinkel ondenkbaar

Wegvallen Habito woonwinkel ondenkbaar

Op recentste gemeenteraad werd de subsidieaanvraag voor de intergemeentelijke samenwerking Wonen van Heuvelland-Poperinge-Vleteren, beter bekend als Habito, goedgekeurd. Volgens schepen van Wonen Marjan Chapelle is het ondenkbaar dat deze dienst zou wegvallen.

Habito werd in 2010 opgericht als intergemeentelijke samenwerking tussen Heuvelland, Poperinge en Vleteren. De voornaamste activiteiten van de dienst zijn zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de noden, werken aan de woonkwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving en het informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen. Volgens schepen van wonen Marjan Chapelle is de dienst van enorm belang voor de inwoners van Poperinge: “ Vorig jaar vonden 1218 Poperingenaars de weg naar Habito, een stijging van 2% ten opzichte van het jaar voordien. We zien dat er 119 renovatiepremies en 56 verbeterings- of aanpassingspremies langs onze dienst verliepen in het 2017. We kunnen dus stellen dat de inwoners van Poperinge goed de weg vinden naar Habito. Toch blijven onze werknemers zich inzetten om nog bekender te worden, zo werd er in de zes maanden dat ik schepen ben al twee maal een info avond georganiseerd. In de kouter waren er 200 aanwezigen, in Proven kwamen er 180 mensen langs. Een succes dus" besluit de schepen van wonen.

Lees meer...

OCMW Poperinge gaat nauwer samenwerken met ziekenfondsen en het centrum algemeen welzijnswerk.

OCMW Poperinge gaat nauwer samenwerken met ziekenfondsen en het centrum algemeen welzijnswerk.

Het OCMW van Poperinge gaat in de toekomst nauwer samen werken met de mutualiteiten en het centrum algemeen welzijnswerk (CAW). Op die manier wil men een breed onthaal creëren die de dienstverlening moet maximaliseren en onderbescherming van bepaalde inwoners nog meer moet tegengaan.

Door te gaan samenwerken met de sociale diensten van de mutualiteiten en het CAW wil het OCMW van Poperinge, samen met andere OCMW’s in de Westhoek, een geïntegreerd breed onthaal creëren. Schepen voor sociale zaken Bryan Vanderhaeghe verwacht veel van het project: “We kennen in Poperinge een sterke vergrijzing en een stijgende zorgvraag bij zieken, gehandicapten en bejaarden. Heel vaak zitten deze mensen met vragen over waar ze het best terecht kunnen voor een bepaalde dienstverlening. Dit kan zowel materiële, psychologische, juridische of zorg gerelateerde hulp zijn. Met het breed onthaal hebben we de ambitie om de toegankelijkheid van hulp voor de burger te verhogen. Het moet een adviespunt zijn dat zoekt naar juiste antwoorden op vragen van zorgbehoevende in hun zoektocht naar hulp. Ook kan men helpen bij mensen die zich zorgen maken over mensen in hun wijk of buurt.”

Wel is het niet zo dat er een nieuwe fysiek loket ontstaat maar gaat het om een samenwerking van verschillende diensten: “ De bedoeling is dat medewerkers van de verschillen de partners makkelijker met elkaar kunnen in contact komen. De psychosociale hulp van het CAW is heel vaak welkom bij een zieke die zich aanmeldt bij de mutualiteit. En de sociale dienst van ons OCMW kan de zieke belangrijke informatie bezorgen over bepaalde rechten. Op die manier maximaliseren we onze dienstverlening en gaan we onderbescherming van bepaalde burgers tegen” aldus Vanderhaeghe.

Lees meer...

Armoede proactief bestrijden en inzetten op preventieve woonbegeleiding

Armoede proactief bestrijden en inzetten op preventieve woonbegeleiding

Vorig jaar maakten 258 gezinnen gebruik van budgetbeheer in Poperinge. Een cijfer dat niet veel verschilt van de voorbije jaren, maar door het complexer worden van de problemen ontstond er de afgelopen jaren een wachtlijst. Het aantal uithuiszettingen neemt dit jaar fors wel toe. Schepen voor sociale zaken Bryan Vanderhaeghe wil extra inzetten op budgetbeheer en preventieve woonbegeleiding.

In 2018 waren er 258 gezinnen in budgetbeheer in Poperinge, in 2019 zijn dat er op dit moment 199. “Cijfers die in absolute getallen niet veel verschillen van de afgelopen jaren. In 2016 waren dat ook 258 gezinnen, in 2017 255 gezinnen. Maar dit zijn absoluut geen cijfers om optimistisch over te gaan doen”, zegt schepen voor sociale zaken Bryan Vanderhaeghe. “We zien dat de schulddossiers de afgelopen jaren steeds maar complexer zijn geworden. Vaak gaat het wel om mensen met werk, maar spelen er naast de schulden nog andere problemen. Echtscheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, veel kleine schulden bij heel wat verschillende schuldeisers.”

Door de toegenomen complexiteit van de dossiers is er de afgelopen jaren een wachtlijst ontstaan. Die wil Vanderhaeghe de komende jaren wegwerken: “De wachtlijst wegwerken zal zeker geen gemakkelijke opgave zijn. Onze sociale dienst doet op vandaag wat ze kan. Bij schuldhulpverlening is kwaliteit enorm belangrijk, je kan het bij geen enkel dossier rustiger aan doen. Precies om de kwaliteit te garanderen kun je niet eventjes het aantal dossiers per maatschappelijk helper verhogen. We zullen dus moeten kijken hoe we onze dienst kunnen versterken. Daarnaast willen we een draaiboek budgetbeheer opstellen die ons moet toelaten efficiënter te werken door af te bakenen wat ons doel is, wie we helpen, hoe we dat doen en wanneer we het beheer stoppen.”

Uithuiszettingen

Een ander cijfer waar Vanderhaeghe op wijst zijn het stijgende aantal uithuiszettingen. “In 2018 waren er 18 uithuiszettingen in onze stad. Dit jaar zitten wel al aan 16 en het aantal zal ongetwijfeld nog oplopen. Een opvallend cijfer”, zegt schepen Vanderhaeghe. “Dit gaat om uithuiszettingen op de private markt waar het OCMW niets mee te maken heeft. De problematiek van dak- en thuisloosheid is een problematiek die in Poperinge net als heel Vlaanderen toeneemt. Zo zijn op vandaag alle doorgangswoningen bezet. Goed nieuws op dat vlak is dat we zopas een subsidie van 60.000 euro binnenhaalden om een woning van de stad te renoveren en uit te rusten als doorgangswoning. Dat is dus een extra doorgangswoning die personen in moeilijkheden een tijdelijke oplossing biedt en hen toelaat hun leven te stabiliseren. Doorgangswoningen zijn evenwel een oplossing voor wanneer het kwaad reeds geschied is. Aanklampend werken en de betrokkenen actief benaderen is dan ook nodig en wordt reeds in de mate van het mogelijke gedaan door onze sociale dienst. Iedereen waarbij een procedure werd opgestart, krijgt van het OCMW een uitnodiging met het aanbod om te bemiddelen. Heel vaak gaat het echter over personen en gezinnen die geen actief dossier hebben bij het OCMW. En of de mensen ingaan op onze uitnodiging verschilt van dossier tot dossier. In de toekomst willen we dan ook nog proactiever werken en vol inzetten op preventieve woonbegeleiding.”

Lees meer...

Poperinge wil dementievriendelijk worden

Poperinge wil dementievriendelijk worden

Tijdens twee sessies werd in het CC Ghybe het Forum ‘Dementievriendelijke gemeente’ georganiseerd door de Seniorendienst van de stad Poperinge, Huize Proventier en het OLV-Gasthuis. Binnen het forum wil men gaan nadenken over een dementievriendelijk beleid voor Poperinge.

Een oefening die volgens Poperings schepen voor Woonzorgbeleid Bryan Vanderhaeghe (Samen) absoluut nodig is: “Poperinge zal de komende jaren een zeer grote ‘grijze druk’ kennen. Op vandaag is 22% van de inwoners 65+ , naar het einde van deze legislatuur zal dit stijgen naar 27%. Bovendien weten we dat er op vandaag reeds 478 Poperingnaars zijn die de diagnose van dementie kregen. We moeten ons als stadsbestuur dan ook de vraag stellen hoe we onze gemeente dementievriendelijk kunnen maken.”

“In het najaar van 2018 werd via een enquête aan onze inwoners gevraagd hoe dementievriendelijk ze hun stad/gemeente ervaren. Uit de resultaten blijkt dat men vooral stoot op dagelijkse problemen zoals ledigen van de brievenbus, het optrekken van de rolluiken, boterhammen klaarzetten, maaltijdtoezicht, oppas op zondag... . Daarnaast geven ook mantelzorgers aan dat ze meer steun kunnen gebruiken”, aldus nog de schepen.

Nu zal er binnen een werkgroep van professionelen en mensen die met de problematiek te maken kregen gekeken worden hoe Poperinge een dementievriendelijke gemeente kan worden. Maar om dit te bereiken zijn er volgens Vanderhaeghe heel wat meer mensen nodig. “Of je nu persoonlijk geconfronteerd wordt met de problematiek of er op professioneel vlak mee te maken hebt, of je nu in het verenigingsleven zit, voor een klas staat of handelaar bent. We willen dat onze samenleving een dementievriendelijke kijk krijgt en zorgverleners kunnen dit niet alleen”, besluit de schepen van Woonzorgbeleid.

Lees meer...

Huize Proventier en Zonnelied werken samen in ondersteuning thuiswonende ouderen.

Huize Proventier en Zonnelied werken samen in ondersteuning thuiswonende ouderen.

Binnen het zorgvernieuwingsproject Wegwijs slaan Huize Proventier (Poperinge) en Huize Zonnelied (Ieper) de handen in elkaar om thuiswonende kwetsbare ouderen te ondersteunen in het langer thuis wonen.

Met de uitbouw van het zorgvernieuwingsproject willen de initiatiefnemers een antwoord bieden op de noden van thuiswonende ouderen met complexe zorg- en hulpbehoeften. Binnen het project worden 3 vormen van dienstverlening aangeboden: casemanagement, ergotherapie en psychologische begeleiding. Voor deze begeleiding komen de projectmedewerkers van Wegwijs bij de ouderen thuis langs. Door de samenwerking van Huize Proventier en Huize Zonnelied kunnen kwetsbare ouderen uit de regio Groot-Poperinge en Groot-Ieper van deze dienstverlening gebruik maken.

De doelstellingen van het project zijn volgens Poperings schepen van woonzorgbeleid Bryan Vanderhaeghe niet alleen om de autonomie van de oudere te verhogen, maar ook om de levenskwaliteit en het welzijn van de oudere te verhogen. Het belang van de mantelzorger wordt niet uit het oog verloren. De betrokkenheid van de mantelzorger en de aandacht voor de ondersteuning van de mantelzorger zijn van cruciaal belang voor het welslagen van de begeleiding: "De aangeboden dienstverlening wordt opgestart in nauwe samenwerking met de huisarts en de reeds aanwezige thuiszorgpartners. De casemanager treedt op als een bondgenoot bij het organiseren van de thuiszorg. De oudere en de mantelzorger worden wegwijs gemaakt in het zorglandschap, worden in staat gesteld keuzes te maken om zo de regie over de eigen zorg opnieuw in handen te krijgen. Dankzij het casemanagement wil men garanderen dat alle nuttige zorg op het gepaste tijdstip wordt verleend en wordt de samenwerking tussen de verschillende thuiszorgactoren bevorderd via overleg en afstemming."

Bij de ergotherapeut aan huis kan men terecht voor adviesverlening inzake woningaanpassing, voor ondersteuning in de zoektocht naar geschikte hulpmiddelen, het aanleren van technieken, acties rond valpreventie,…

Psychische problemen bij ouderen zijn een niet te onderschatten probleem aldus Vanderhaeghe: "Hoewel er niet altijd klinische diagnoses aanwezig zijn, hebben veel ouderen psychische klachten die hen remmen in het dagelijks functioneren. Door de ondersteuning van de psycholoog aan huis wordt getracht de oudere (en de mantelzorger) inzicht te geven in de eigen kwetsbaarheden en te ontdekken hoe men daarmee om kan gaan."

Lees meer...

Bryan steekt handje toe in zorgsite Proventier

Bryan steekt handje toe in zorgsite Proventier

De Vereniging voor Vlaams Steden en Gemeenten roept in de week van 25 februari tot 1 maart alle mandatarissen op om met hun eigen zorgdiensten mee te lopen. In Poperinge gaat schepen voor Sociale zaken Bryan Vanderhaeghe aan de slag in woonzorgcentrum Proventier en lokaal dienstencentrum de Bres.

De bewoners van het OCMW-woonzorgcentrum Proventier in Poperinge kregen donderdag een nieuw personeelslid te zien. Schepen van sociale zaken, welzijn en woonzorgbeleid Bryan Vanderhaeghe ging ter gelegenheid van de ‘Expeditie zorg’ voor een dag aan de slag bij een aantal stadsdiensten. Met Expeditie Zorg wil de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten de nieuwe besturen warm maken om te blijven investeren in een kwalitatief zorgaanbod.

En met succes zo blijkt. De kersvers schepen hielp mee als logistieke hulp in het woonzorgcentrum, ging mee maaltijden aan huis brengen, werkte mee in het sociaal restaurant en dienstencentrum de Bres.

“Een zeer interessant initiatief die we de komende jaren zeker nog eens kunnen herhalen”, aldus de schepen die in het verleden OCMW-raadslid was. “Het is een unieke manier om de eigen diensten en de mensen waarmee ze werken te leren kennen. Ik heb er heel wat inspiratie voor de komende legislatuur uit gehaald. Het leert me nog eens hoe belangrijk een kwalitatief zorgaanbod is.”

Lees meer...

Realtime ramptoerisme: is dit echt wel nodig?

Realtime ramptoerisme: is dit echt wel nodig?

Realtime ramptoerisme: is dit echt wel nodig?

De sociale media, met als koploper Facebook, zijn voor velen dagelijkse kost. Zo brengen mensen ongeveer 1 uur per dag door op Facebook. Dit om dagelijks up-to-date te blijven met wat leeft bij kennissen, familie, vrienden of zelfs wildvreemden. Facebook is op bepaalde vlakken een leerrijk medium, dat kan ik zeker niet ontkennen, maar het heeft zoals alles ook zijn negatieve kanten.  Waar ik mij zéér moeilijk in kan plaatsen zijn groepen waarop ongevallen geplaatst worden. Deze groepen bestempelen zich als realtime en dit kan je dan ook letterlijk nemen. Dit niet enkel puur informatief aan de hand van een tekstje, maar gaande van foto’s tot video’s. Maar wat met de man, vrouw, familieleden, kinderen, goede vrienden,… van de persoon in kwestie? Wat met de privacy van het slachtoffer? Doen deze aspecten er niet meer toe? Het zal maar jouw moeder of vader zijn, jouw partner, jouw kind,.. Is dit de manier waarop je wil vernemen dat je dierbaren bij een al dan niet dodelijk ongeval betrokken zijn? Ik denk dat niemand in deze situatie terecht wil komen. De mensen staan er niet bij stil welke andere gevaren deze dingen met zich mee brengen. Wat als een familielid in paniek beslist in zijn auto te springen en naar de plaats van het ongeval te rijden? De persoon, volledig in paniek, licht in shock, met zijn gedachten bij zijn dierbare die net een ongeval had en totaal blind voor de weg en collega-bestuurders. Constant peinzend of zijn dierbare niet ernstig verwond of al dan niet dood is. Deze situaties zijn niet enkel voor hem/haar gevaarlijk, maar ook voor andere mensen. Hoe snel is een ongeval gebeurd bij een verstrooidheid? Zou dit de fout zijn van de bestuurder in totale paniek of van de facebookfanaten die o zo graag in realtime van alles op de hoogte zijn? Zijn mensen dan zo gericht op sensatie en overstijgt het genot van deze sensatie dit alles? De mens is van nature nieuwsgierig en dit draagt dan ook bij tot hoe ver we de dag van vandaag staan. Maar nieuwsgierigheid dient aan de kant geschoven te worden indien het zaken zijn waarin men niks te zoeken heeft. Heeft iedereen er baat bij te weten of er een ongeval is gebeurd, welk merk van auto het is, welke kleur, of het over een man of vrouw gaat, hij/zij een blanke of donkere huidskleur heeft,..? Naar mijn mening niet. Mensen, denk vóór het plaatsen van dergelijke berichten, video’s en/of foto’s alstublieft aan de naasten van de betrokkenen. Hoeveel pijn, en nog belangrijker, hoeveel paniek en bijhorend gevaar er veroorzaakt kan worden? Een verbod opleggen met sancties? Misschien.., maar laten we in eerste instantie als medelevend mens hier begrip voor opbrengen en deze vorm van ramptoerisme aan ons voorbij laten gaan.

De auteur

Guillaume11Durnez

Lees meer...

Hoe gaan we om met ons Poperings erfgoed?

Hoe gaan we om met ons Poperings erfgoed?

Guido Vandermarliere, de bezielde auteur van Doos Gazette, en alom gekend als een groot voorvechter van een stevig beleid inzake erfgoed, vroeg in augustus naar alle partijen op hun visie op erfgoed. Onderstaand artikel stuurde Samen in. Enigszins tot onze verbazing stelden we vast dat we de enige politieke partij waren die op die uitnodiging ingingen.

Lees meer...

In Poperinge moet iedereen gewoon zichzelf kunnen zijn.

In Poperinge moet iedereen gewoon zichzelf kunnen zijn.

In Poperinge moet iedereen gewoon zichzelf kunnen zijn.

Lees meer...

Poperinge moet versneld een dementievriendelijke gemeente worden.

Poperinge moet versneld een dementievriendelijke gemeente worden.

“Door de warmte, betrokkenheid en menselijkheid van iedereen kan Poperinge een stad worden waarin dementie geaccepteerd wordt : van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Een stad waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar een vereniging gaan of naar de bibliotheek . Een stad waarin de medemens een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Het is beter als we er samen aan werken!”

Lees meer...

Samen sterk tegen armoede op school!

Samen sterk tegen armoede op school!

Niet enkel sommige kinderen kijken met een bang hartje naar de start van het nieuwe schooljaar. Ook voor heel wat Poperingse ouders is de maand september het begin van een barre financiële periode waarbij het maanden puzzelen wordt om de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Lees meer...

Samen gaat in dialoog met de Poperingse kiezer via huiskamerdebatten

Samen gaat in dialoog met de Poperingse kiezer via huiskamerdebatten

Vanaf 1 september start de Poperingse politieke beweging Samen met een reeks huiskamerdebatten. Aan de hand van een ludiek filmpje nodigt lijsttrekker Jurgen Vanlerberghe particulieren, vriendengroepen of verenigingen uit om met hem in gesprek te gaan over het beleid in Poperinge, te evalueren wat gerealiseerd werd en een blik op de toekomst te werpen.

Lees meer...

Veilig fietspad naar Vlamertinge eindelijk in zicht!

Veilig fietspad naar Vlamertinge eindelijk in zicht!

De Poperingse gemeenteraad keurde op maandag 27 augustus een samenwerkingsovereenkomst goed met het Vlaamse Gewest en de stad Ieper. Hiermee is de eerste stap gezet voor de aanleg van vrijliggende fietspaden tussen Poperinge en Vlamertinge.

Lees meer...

Bezorg ons jouw idee voor de brouwerij Sint-Joris In Reningelst

Bezorg ons jouw idee voor de brouwerij Sint-Joris In Reningelst

De gemeenteraad beslist op 27 augustus over de aankoop van de kapel en voormalige magazijnen van brouwerij Sint-Joris in Reningelst.

Bart Vanbrabant, Marianne Cappoen en Bavo Vanden Broeck zijn alvast enthousiast.

Zij denken al aan een informatiepunt over het dorp, publieke toiletten, enkele banken, ... als toekomstige bestemming. Heb je zelf ook een idee? Laat het hen zeker weten!

Lees meer...

Als we zelf vooruitgaan, willen we liefst van al doorgaan met CD&V

Als we zelf vooruitgaan, willen we liefst van al doorgaan met CD&V

Zes jaar geleden dreigde de grootse partij in Poperinge zomaar in de coalitie terecht te komen toen open-VLD een alternatieve meerderheid wou opzetten met Samen, N-VA en Groen!. Samen wou toen niet meestappen in dat verhaal en zette de bestaande coalitie verder. Lijsttrekker Jurgen Vanlerberghe legt in een gesprek met onze webmaster uit waarom hij zes jaar later nog niet van mening veranderd is.

Lees meer...

N-VA verspreidt valse cijfers over kostprijs Vroonhofproject door budget met 40% te overdrijven.

N-VA verspreidt valse cijfers over kostprijs Vroonhofproject door budget met 40% te overdrijven.

We hebben met veel belangstelling het interview met Martin Dewulf in Het Wekelijks Nieuws van vrijdag 3 augustus gelezen. Sta ons toe om via dit schrijven te reageren op de uitspraak dat de plannen voor het Vroonhofproject maar liefst 25 miljoen euro zouden moeten kosten. Dit is manifest onwaar. De totale geraamde kostprijs bedraagt momenteel iets meer dan 14 miljoen euro.

Lees meer...

Jurgen Vanlerberghe trekt de lijst Samen

Jurgen Vanlerberghe trekt de lijst Samen

Samen is in Poperinge de enige politieke partij die nog geen lijsttrekker heeft voorgesteld. Iets meer dan twee maanden voor de verkiezingen is het nu duidelijk dat uittredend schepen Jurgen Vanlerberghe opnieuw lijsttrekker wordt.

Lees meer...

Doe mee Geef een volmacht
© Jurgen Vanlerberghe| Cooked & Spiced by LMD | Cooked & Spiced by LMD